ชื่อที่มีคำว่า พิ

      ชื่อที่มีคำว่า  พิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,

ปราศจากมลทิน

พิมลทิพย์  (  Pimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

พิมลพร  (  Pimolporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่แงใส

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร  ,  ผู้มีความบั่น

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

พินิตา  (  Pimita  )  แปลว่า  ปกครอง  ,  แนะนำ

พินิตาภรณ์  (  Pinitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้ปกครอง

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  ,  งดงาม

พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ต้นหรือดอกพิุล

พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

พิชญาพร  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิจารณ์  (  Pijan  )  แปลว่า  การตริตรอง

พิจิต  (  Pijit  )  แปลว่า  ตรวจ

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง

พิชัย  (  Pichai  )  แปลว่า  ความชนะ

พิชิต  (  Pichit  )  แปลว่า  ชนะ

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

พินิจ  (  Pinit  ,  Pinij  )  แปลว่า  พิจารณา

พินิต  (  Pinit  )  แปลว่า  แนะนำ  ,  ปกครอง

พินิศ   (  Pinis  )  แปลว่า  ดู  ,  แลดู

พิบูลย์  (  Piboon  )  แปลว่า  กว้างขวาง

พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ

พิพธ  (  Pipit  )  แปลว่า  ต่างๆกัน

พิริยะ  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร  ,  ความบากบั่น

พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  ฝน

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  บริสุทธิ์

พิศุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  บริสุทธิ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์