ชื่อที่แปลว่า ขาว

    ชื่อที่มีคำแปลว่า  สีขาว  ,  ขาว  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์

พิสุทธิวรรณ  (  Pisuttiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

สุทธิลดา  (  Suttilada  )  แปลว่า  เครือเถาอันหมดจด

สุทธิวรรณ  (  Suttiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

สุทธิพรรณ  (  Suttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

สุทธิณี  (  Sutinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์

สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เป็นของเทวดา

สกาววรรณ  (  Sakaowan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด

สกาววัลย์  (  Sakaowan ,  Sakaowal   )  แปลว่า  เครือเถาผู้หมดจด

สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สึกนึกคิดที่สะอาด

สกาวฉวี  (  Sakaochawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  ผู้มีผิวสะอาด

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิสุทธิกุล  (  Pisuttikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันบริสุทธิ์

พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

พิสุทธิพงศ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันบริสุทธิ์

พิสุทธิพงษ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันหมดจด

พิสุทธิพัฒน์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่หมดจด

วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันบริสุทธิ์

วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันบริสุทธิ์

สุทธิกุล  (  Suttikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันบริสุทธิ์

สุทธิพงศ์  (  Suttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด

สุทธิพงษ์  (  Suttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหมดจด

สุทธิณัฐ  (  Suttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สะอาด

สุทธิณัฏฐ์  (  Suttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สะอาด

สุทธิชัย  (  Suttichai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่สะอาด

สุทธิไชย  (  Suttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่หมดจด

สุทธิพัฒน์  (  Suttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สะอาด  ,  ผู้สะอาดมีความเจริญ

สุทธิภัทร์  (  Suttipat  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์ที่น่ารัก

สุทธิวัฒน์  (  Suttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สะอาด

สุทธิวัจน์  (  Suttiwat  ,  Suttiwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่สะอาด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ