ชื่อที่มีคำว่า ขจี

     ชื่อที่มีคำว่า  ขจี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด

ขจีวัลย์  (  Khajeewan  ,  Khajeewal  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,

เครือเถาเขียวสด

ขจีวัลยา  (  Khajeewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ขจีวรรณ  (  Khajeewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ขจีนาฏ  (   Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม

ขจีณัฐ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ขจีณัฏฐ์  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ขวัญขจี  (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

พิศขจี  (  Piskhajee  )  แปลว่า  แลดูงาม  ,  งามน่ามอง

พิมพ์ขจี  (  Pimkhajee  )  แปลว่า  รูปงาม

เพ็ญขจี  (  Penkhajee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม

ขจีอัปสร  (  Khajeeapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

ทิพย์ขจี  (  Tipkhajee  ,  Thipkhajee  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ทิพขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  สวรรค์งาม

ขจีรัตน์  (  Khajeerat  )  แปลว่า  แก้วงาม

ขจีพัชร์  (  Khajeepach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ขจีภัทร์  (  Khajeepat  )  แปลว่า  งามน่าารัก

ศศิขจี  (  Sasikhajee  )  แปลว่า  จันทร์งาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ