ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทิ

     ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  ทิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิฆัมพร  (  Ticomporn ,  Tikomporn   )  แปลว่า  ท้องฟ้า

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน  ,

เครื่องประดับผู้เกิดสองครั้ง  ,  เครื่องประดับรูปนก

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  , Tichathip )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา  ,  นกเป็นของเทวดา

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  ,  Tipathip  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน

ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน

ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม

ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์

ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  ,  Tiwathip  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก

ทิชากุล  (  Tichakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ทิชาพงศ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ทิชาพงษ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ทิชาพันธุ์  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ทิชานันท์  (  Tichanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

ทิชาพัฒน์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ทิชาวัฒน์  (  Tichawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ทิพากร  (  Tipakorn  ,  Tipagorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ทิวา  (  Tiwa  ,  Tiva  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์  ,ชั้นฟ้า

ทิวากร  (  Tiwakorn  ,  Tiwagorn  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์