ชื่อที่มีคำว่า ดา

     ชื่อที่มีคำว่า ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก

กานดารัตน์  (  Kandarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กานดาทิพย์  (  Kandatip  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา

ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  ,Thipkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ญาดาภัส  (  Yadapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

ญาดาภัสร์  (  Yadapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

ญาดาภัทร์  (  Yadapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,  นักปราชญ์ผู้เจริญ

ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

ญาดาพัชร์  (  Yadapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่วนักปราชญ์

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถานำสุขมาให้

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา

รัตนลดา  (  Rattanalada  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา

ภัสรลดา  ( Passaralada  )  แปลว่า  แสงแห่งเครือเถา

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้น่ารัก  ,  เครือเถาผู้เจริญ

มณีลดา  (  Maneelada  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ,  ลูกหญิง

ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ทิพธิดา  (  Tiptida  ,  Thiptida  )  ลูกหญิงสวรรค์

ภัทรธิดา  (  Pattaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก

พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า เพชรแห่งลูกหญิง

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

นัดดาทิพย์  (  Naddatip  )  แปลว่า  หลานเป็นของเทวดา

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ปนัดดากุล  (  Panaddakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเหลน

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดาราภรณ์  (  Daraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

เพ็ญดารา  (  Pendara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดาว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธาดา  (  Tada  ,  Thada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง

ธาดาพงศ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง

ธาดาพงษ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เขื้อสายผู้สร้าง

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ

พงศ์ศักดา  (  Pongsakda  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีอำนาจ

พงษ์ศักดา  (  Pongsakda  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีอำนาจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "