คุณถามมา ว่า Wan

        ชื่อที่คุณถามมาว่า  Wan  อ่านว่า อะไร  ชื่อที่มีคำว่า  wan

(  วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์  )  มีอยู่หลายคำ  และ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Wanwisa  อ่านว่า   วันวิสา  

Wantip  ,  Wantip  อ่านว่า  วันทิพย์

Wanpen  อ่านว่า  วันเพ็ญ

Wantipa  อ่านว่า  วันทิพา

Wantana  อ่านว่า  วันทนา

Wantipa  อ่านว่า  วรรณทิพา

Wannipa  อ่านว่า  วรรณนิภา

Wannida  อ่านว่า  วรรณนิดา

Wanlada  อ่านว่า  วรรณลดา

Wannisa  อ่านว่า  วรรณนิสา  ,  วรรณนิศา

Wanwipa  อ่านว่า  วรรณวิภา

Wanticha  อ่านว่า  วรรณทิชา

Wansiri  อ่านว่า  วรรณศิริ

Wanprapai  อ่านว่า  วรรณประไพ

Wanprapa  อ่านว่า  วรรณประภา

Wanrutai  อ่านว่า  วรรณฤทัย

Wanrudee  อ่านว่า  วรรณฤดี

Wannee  อ่านว่า  วรรณี

Wanna  อ่านว่า  วรรณา

Wantip  ,  Wanthip  อ่านว่า  วรรณทิพย์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น    

Wanchai  อ่านว่า  วันชัย  ,  วันไชย

Wan  อ่านว่า  วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์

Wanbun  อ่านว่า  วันบุญ

Wanpree  อ่านว่า  วันปรีย์

Wanphadej  อ่านว่า  วันเผด็จ

Wanrit  อ่านว่า  วันฤทธิ์

Wansanti  อ่านว่า  วันสันติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร