ชื่อที่มีคำว่า ชนิกา

     ชื่อที่มีคำว่า  ชนิกา  หรือ  มาดา  หรือ  มาตา  มักพบในชื่อผู้หญิง

ดังนี้  อาทิเช่น

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

รักชนิกา  (  Rakchanika  )  แปลว่า  รักแม่

รักมาดา  (  Rakmada  )  แปลว่า  รักแม่

รักมาตา  (  Rakmata  )  แปลว่า  รักแม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

มาตาพร  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

วรรณชนิกา  (  Wanchanika  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแม่  ,  แม่ผู้มีความงาม

วรรณมาตา  (  Wanmata  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแม่  ,  แม่ผู้มีความงาม

ขวัญมาดา  (  Khwanmada  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแม่

ขวัญมาตา  (  Khwanmata  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแม่

วัลย์ชนิกา  (  Wanchanika  ,  Walchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

วัลย์มาตา  (  Wanmata  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

วัลย์มาดา  (  Wanmada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

ชนิกาทิพย์  (  Chanikatip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา

มาตาทิพย์  (  Matatip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา

มาดาทิพย์  (  Madatip  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา

ทิพย์มาตา  (  Tipmata  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา

ทิพย์มาดา  (  Tipmada  )  แปลว่า  แม่เป็นของเทวดา

ชนิกาทิพ  (  Chanikatip  )  แปลว่า  วันแม่

ทิพชนิกา  (  Tipchanika  )  แปลว่า  วันแม่

ทิพมาตา  (  Tipmata  )  แปลว่า  วันแม่

ทิพมาดา  (  Tipmada  )  แปลว่า  วันแม่

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่

ดุจมาตา  (  Dujmata   )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่

ดุจมาดา  (  Dujmada  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์