ชื่อที่มีคำว่า บังอร

      ชื่อที่มีคำว่า  บังอร   มักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

สิริบังอร  (  Siribangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศศิบังอร  (  Sasibangorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

โฉมบังอร  (  Chombangorn  )  แปลว่า  รูปนาง

เพ็ญบังอร  (  Penbangorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง

นภาบังอร  (  Napabangorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์บังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพบังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์

พิมพ์บังอร  (  Pimbangorn  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง

พิศบังอร  (  Pisbangorn  )  แปลว่า  นางงาม

พิชญ์บังอร  (  Pisbangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ลดาบังอร  (  Ladabangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

ลออบังอร  (  Laorbangorn  )  แปลว่า  นางงาม

ฉวีบังอร  (  Chaweebangorn  )  แปลว่า  ผิวนาง  ,  นางผู้มีผิวงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ