สุดาชื่อผู้หญิง

       สุดาชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  หญิงทั่วไป  

สุดากุล  (  Sudakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายนาง  

สุดากานต์  (  Sudakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

สุดาทิพย์  (  Sudatip  ,  Sudathip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

สุดาธาร  (  Sudatan  )  แปลว่า  ลำน้ำนาง  

สุดานุช  (  Sudanuch  )  แปลว่า  นางน้อง  ,  น้องหญิง  

สุดานาถ  (  Sudanath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง  

สุดามณี  (  Sudamanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

สุดารัศมี  (  Sudaratsamee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

สุดาเรขา  (  Sudarekha  )  แปลว่า  นางงามดั่งวาด  

สุดาลักษณ์  (  Sudalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

สุดาวัชรี  (  Sudawatcharee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

สุดาวรรณ  (  Sudawan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

สุดาวัลย์  (  Sudawan  ,  Sudawal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

สุดาวัลยา  (  Sudawanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

สุดาวัลลี  (  Sudawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

สุดาลาวัณย์  (  Sudalawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

เครือสุดา  (  Kruasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายนาง  

จิรสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จุฑาสุดา  (  Jutasuda  )  แปลว่า  ยอดหญิง  

จารุสุดา  (  Jarusuda  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม  

จุไรสุดา  (  Juraisuda  )  แปลว่า  ไรผมนาง  

ชนาสุดา  (  Chanasuda  )  แปลว่า  นาง  

ชไมสุดา  (  Chamaisuda  )   แปลว่า  นางทั้งคู่  

พิชญาสุดา  (  Pitchayasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ชุติสุดา  (  Chutisuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรีอง  

เฌอสุดา  (  Chersuda  )  แปลว่า  ต้นไม้นาง  

ฐิติสุดา  (  Thitisuda  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่  

ณัฐสุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์สุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุสุดา  (  Danusuda  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดุจสุดา  (  Dujsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ทิพย์สุดา  (  Tipsuda  ,  Thipsuda  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  

ทิชาสุดา  (  Tichasuda  )  แปลว่า  นางงาม  

ธนสุดา  (  Tanasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน  

ธีรสุดา  (  Teerasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

นันทสุดา  (  Nantasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

เนตรสุดา  (  Netsuda  )  แปลว่า  ดวงตสนาง  ,  นางผู้นำทาง  

บุญสุดา  (  Bunsuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี  

ประไพสุดา  (  Prapaisuda  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภาสุดา  (  Prapasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ปิยสุดา  (  Piyasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ผกาสุดา  (  Phakasuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

ผกายสุดา  (  Phakiesuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงดาว  

พรสุดา  (  Pornsuda  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้  

พรรณสุดา  (  Pansuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  

เพ็ญสุดา  (  Pensuda  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง  

เพียงสุดา  (  Piangsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

พิมพ์สุดา  (  Pimsuda  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง  

พัชรสุดา  (  Patcharasuda  )  แปลว่า  เพชรแห่งนาง  ,  นางงามดั่งเพชร  

พิสุทธิสุดา  (  Pisuttisuda  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิริยะสุดา  (  Piriyasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความเพียร  

ภัทรสุดา  (  Pattarasuda  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  

ภัสรสุดา  (  Patsarasuda  ,  Passarasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

มณีสุดา  (  Maneesuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

ยลสุดา  (  Yonsuda  ,  Yolsuda  )  แปลว่า  มองดูนาง  ,  นางงาม  

เยาว์สุดา  (  Yaosuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นวัยอ่อน  ,  นางผู้เป็นวัยรุ่น  

รุจิราสุดา  (  Rujirasuda  )  แปลว่า  นางงาม  

วิมลสุดา  (  Wimolsuda ,  Wimonsuda )  แปลว่า  นางงาม  

ศศิสุดา  (  Sasisuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

โศภิษฐ์สุดา  (  Sopissuda  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

สกาวสุดา  (  Sakaosuda  )  แปลว่า  นางผู้สะอาด  

สิริสุดา  (  Sirisuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ  

อาภาสุดา  (  Arpasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ