ชนิดาชื่อผู้หญิง

       ชนิดา  และ  ชนิกา  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ  

ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ  

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ  

ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของพ่อ  

ชนิดาวัลย์  (  Chanidawan  ,  Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดาวัลยา  (  Chanidawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  

ชนิดาวลัย  (  Chanidawalai  )  แปลว่า  กำไลของพ่อ  

ชนิดาวัลลี  (  Chanidawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  

ชนิดาลดา  (  Chanidalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  

เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

พัชรชนิดา  (  Patcharachanida  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ  

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ  

เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่  

ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่  

ชนิกากานต์  (  Chanikakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่  

ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่  

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่  

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่  

ชนิกาภัทร์  (  Chanikapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของแม่  

ชนิกาวัลย์  (  Chanikawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่  

ชนิกาวัลยา  (  Chanikawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่  

ชนิกาวัลลี  (  Chanikawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่  

ชนิกาวลัย  (  Chanikawalai  )  แปลว่า  ผู้เป็นกำไลของแม่

ชนิกาลดา  (  Chanikalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่  

เครือชนิกา  (  Kruachanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่  

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

พัชรชนิกา  (  Patcharachanika  )  แปลว่า  เพชรของแม่  

พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่  

เพียงชนิกา  (  Piangchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ