ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ขจร

    ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ขจร  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ขจร  (  Khajorn  )   แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  กำจร  ,  ชื่อพันธุ์ไม้  

ขจรกุล  (  Khajornkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฟุ้งไป  

ขจรกานต์  (  Khajornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฟุ้งไป  

ขจรไกร   (  Khajornkrai  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปยิ่ง  

ขจรขวัญ  (   Khajornkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป  

ขจรคม  (  Khajornkom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมฟุ้งไป  

ขจรจรัส  (  Khajornjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองฟุ้งไป  

ขจรชัย  (  Khajornchai  )  แปลว่า  ชนะฟุ้งไป  

ขจรไชย  (  Khajornchai  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปเจริญกว่า  

ขจรเชษฐ์  (  Khajornches  ,  Khajornchet  )  แปลว่า  พี่ฟุ้งไป  

ขจรณัฐ  (  Khajornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฟุ้งไป  ,  นักปราชญ์ผู้กำจร  

ขจรณัฏฐ์  (  Khajornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฟุ้งไป  ,  นักปราชญ์ผู้กำจร  

ขจรเดช  (  Khajorndech  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถฟุ้งไป  ,  ผู้มีอำนาจฟุ้งไป  

ขจรเทพ  (  Khajorntep  )  แปลว่า  เทพผู้ฟุ้งไป  

ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฟุ้งไป  

ขจรพงษ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฟุ้งไป  

ขจรพันธุ์  (  Khajornpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฟุ้งไป  

ขจรพจน์  (  Khajornpot  ,  Khajornpoj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำฟุ้งไป  

ขจรพร  (  Khajornporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขฟุ้งไป  

ขจรพัฒน์  (  Khajornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป  

ขจรพัชร์  (  Khajornpach  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปดุจเพชร  

ขจรภัสร์  (  Khajornpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างฟุ้งไป  

ขจรภัทร์  (  Khajornpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักฟุ้งไป  

ขจรยศ  (  Khajornyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีฟุ้งไป  

ขจรยุทธ์  (  Khajornyut  )  แปลว่า  การรบพุ่งฟุ้งไป  

ขจรรัฐ  (  Khajornrat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นฟุ้งไป  

ขจรฤทธิ์  (  Khajornrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจฟุ้งไป  

ขจรเลิศ  (  Khajornlers  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปดียิ่ง  

ขจรวัชร์  (  Khajornwach  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปดุจเพชร  

ขจรวัฒน์  (  Khajornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป  

ขจรวงศ์  (  Khajornwong  ,  Khajornvong  )  แปลว่า  เชื้อสายฟุ้งไป  

ขจรวงษ์  (  Khajornwong  )  แปลว่า  เชื้อสายฟุ้งไป  

ขจรวิทย์  (  Khajornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ฟุ้งไป  

ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กำจร  

ขจรวุฒิ  (  Khajornwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป  

ขจรศักดิ์  (  Khajornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญฟุ้งไป  ,  ผู้มีอำนาจฟุ้งไป   

ขจรสวัสดิ์  (  Khajornsawat  ,  Khajornsavas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองฟุ้งไป  

ขจรสิทธิ์  (  Khajornsit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จฟุ้งไป  

ขจรสันต์  (  Khajornsan  )  แปลว่า  ผู้สงบฟุ้งไป   

ขวัญขจร  (  Khwankhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป  

คมขจร  (  Komkhajorn  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมฟุ้งไป  

จิรขจร  (  Jirakhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปที่ยั่งยืน  

จุฑาขจร  (  Jutakhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปที่สุด  

ชาญขจร  (  Chankhajorn  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญฟุ้งไป  

เฌอขจร  (  Cherkhajorn  )  แปลว่า  ต้นขจร  

ฐิติขจร  (  Thitikhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปดำรงอยู่  

ดนุขจร  (  Danukhajorn  )  แปลว่า  ฉันฟุ้งไป  

ถิรขจร  (  Thirakhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปมั่นคง  

ธนขจร  (  Tanakhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินฟุ้งไป  

ธีรขจร  (  Teerakhajorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฟุ้งไป  

นันทขจร  (  Nantakhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีฟุ้งไป  

นิธิขจร  (  Nitikhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีขุมทรัพย์ฟุ้งไป  

บุญขจร  (  Bunkhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีความดีฟุ้งไป  

ปิยขจร  (  Piyakhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปอันเป็นที่รัก  

ปิติขจร  (  Pitikhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปมีความยินดี  

พุฒิขจร  (  Puttikhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป  

ศิริขจร  (  Sirikhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป  

สุรขจร  (  Surakhajorn  )  แปลว่า  ผู้กล้าฟุ้งไป  

สิทธิขจร  (  Sittikhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จฟุ้งไป  

สุทธิขจร  (  Suttikhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปที่หมดจด  

เลิศขจร  (  Lerskhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปดียิ่ง  

อภิขจร  (  Apikhajorn  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "