ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ธัญญา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ธัญญา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  

ธัญญากุล  (  Tanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ธัญญากนา  (  Tanyakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้รุ่งเรือง  

ธัญญากานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

ธัญญากมล  (  Tanyakamol  )  แปลว่า  ใจดี  

ธัญญากันย์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  นางรุ่งเรือง  ,  ผู้รุ่งเรือง  

ธัญญาขจี  (  Tanyakhajee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

ธัญญาณัฐ   (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธัญญาณัฏฐ์  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  ,  Tanyathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  

ธัญญาธาร  (  Tanyatan  )  แปลว่า  ลำน้ำดี  ,  ลำน้ำรุ่งเรือง  

ธัญญานันท์  (  Tanyanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง  

ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  ,  นางรุ่งเรือง  

ธัญญานาถ  (  Tanyanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งรุ่งเรือง  

ธัญญาเนตร  (  Tanyanet  )  แปลว่า  ผู้นำทางรุ่งเรือง  ,  ดวงตาดี  

ธัญญาพันธุ์  (  Tanyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ธัญญาพรรณ  (  Tanyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  

ธัญญาพร  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  พรอันรุ่งเรือง  

ธัญญาพัชร์  (  Tanyapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ธัญญาภัทร์  (  Tanyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  ,  ผู้รุ่งเรืองงาม  

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง  

ธัญญามณี  (  Tanyamanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดังจันทร์  

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

ธัญญลดา  (  Tanyalada  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง    

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธัญญาอร  (  Tanyaorn  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ขวัญธัญญา  (  Khwantanya  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

เครือธัญญา  (  Kruatanya  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

จิรธัญญา  (  Jiratanya  )  แปลว่า  ผู้เจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน  

ฐิติธัญญา  (  Thititanya  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดำรงอยู่  

ณธัญญา  (  Natanya  )  แปลว่า  ที่รุ่งเรือง  

ดุจธัญญา  (  Dujtanya  )  แปลว่า  เหมือนรุ่งเรือง  

เพ็ญธัญญา  (  Pentanya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง  

พิมพ์ธัญญา  (  Pimtanya  )  แปลว่า  รูปรุ่งเรือง  

สุวธัญญา  (  Suwatanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

สิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ