ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เยาว

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เยาว  หรือ  เยาว์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เยาว  (  Yaowa  )  แปลว่า  รุ่น  ,  อ่อน  ,  หนุ่ม  ,  สาว  

เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  รุ่น  ,  อ่อน  ,  หนุ่ม  ,  สาว  

เยาวกุล  (  Yaowakul  )  แปลว่า  เชื้อสายวัยอ่อน  

เยาวกานต์  (  Yaowakan )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักวัยอ่อน 

เยาวจรัส  (  Yaowajaras  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  

เยาวชามา  (  Yaowachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน  

เยาวณัฐ  (  Yaowanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

เยาวณัฏฐ์  (  Yaowanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

เยาวดนยา  (  Yaowadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน  

เยาวดนุชา  (  Yaowadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน  

เยาวทิชา  ( Yaowaticha  )  แปลว่า  วัยสาว  ,  วัยอ่อน  

เยาวธิดา  (  Yaowatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน  

เยาวนุช  (  Yaowanuch  )  แปลว่า  น้องวัยอ่อน  

เยาวนารี  (  Yaowanaree  )  แปลว่า  นางวัยอ่อน  

เยาวนาฏ  (  Yaowanat  )  แปลว่า  นางวัยอ่อน  

เยาวนาถ  (  Yaowanath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง  

เยาวนัดดา  (  Yaowanadda  )  แปลว่า  หลานวัยอ่อน  

เยาวปนัดดา  (  Yaowapanadda  )  แปลว่า  เหลนวัยอ่อน  

เยาวพันธุ์  (  Yaowapan  )  แปลว่า  เชื้อสายวัยอ่อน  

เยาวพรรณ(  Yaowapan  )  แปลว่า  สาวงาม  ,  นางผู้มีความงาม  

เยาวพร  ( Yaowaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขวัยอ่อน  

เยาวพิชญา  (  Yaowapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์วัยสาว  

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวสวย  

เยาวพัชร์  (  Yaowapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

เยาวภรณ์  (  Yaowaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับวัยอ่อน  

เยาวภัทร์  (  Yaowapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  

เยาวภัสร์  (  Yaowapas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  ,  นางผู้มีแสงสว่าง  

เยาวมาลย์  (  Yaowamal ,  Yaowaman  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวสวย  

เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สวยที่สุด  

เยาวเรข  (  Yaowarekh  )  แปลว่า  นางงามดั่งวาด  ,  นางงามดั่งเขียน  

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  นางาม  ,  หญิงสาวสวย  

เยาวรัตน์  (  Yaowarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  

เยาวลดา  (  Yaowalada  )  แปลว่า  เชื้อสายวัยอ่อน  

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเยาว์วัย  

เยาวอาภา  (  Yaowaarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

นงเยาว์  (  Nongyao   )  แปลว่า  สาวรุ่น  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "