ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิมล

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิมล  มีดังนี้อาทิเช่น  

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน  

พิมลกุล  (  Pimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิมลกนา  (  Pimolkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงาม  

พิมลกนิษฐ์  (  Pimolkanis  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลกนิฏฐ์  (  Pimolkanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลกนิฎฐ์  (  Pimolkanid  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลกัญญา  (  Pimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลกันยา  (  Pimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลกัลยา  (  Pimolkanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลกมล  ( Pimolkamol  )  แปลว่า  ใจงาม  

พิมลขนิษฐ์  (  Pimolkhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลขนิฏฐ์  (  Pimolkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลขนิฎฐ์  (  Pimolkhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลจรัส  (  Pimoljaras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม  

พิมลจันทร์  (  Pimoljan  )  แปลว่า  จันทร์งาม  

พิมลณัฐ  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลณัฏฐ์  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลดาริกา  (  Pimoldarika  )  แปลว่า  ดาวงาม  

พิมลทิพย์  (  Pimoltip  ,  Pimolthip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

พิมลธิดา  (  Pimoltida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิมลธัญญา  (  Pimoltanya  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง  

พิมลนุช  (  Pimolnuch  )  แปลว่า  น้องงาม  

พิมลนันท์  (  Pimolnan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

พิมลนรี  (  Pimolnaree  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลนาฏ  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลนาถ  (  Pimolnath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งงาม  

พิมลนิศา  (  Pimolnisa  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

พิมลบงกช  (  Pimolbongkoch  )  แปลว่า  บัวงาม  

พิมลปรียา  (  Pimolpreeya  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิมลพิชญา  (  Pimolpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลพิชญ์  (  Pimolpich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลพิศ  (  Pimolpis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

พิมลพัชร์  (  Pimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิมลพัชรา  (  Pimolpatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิมลพัชรี  (  Pimolpatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

พิมลรัตน์  (  Pimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  

พิมลรัชนี  (  Pimolratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

พิมลลดา  (  Pimollada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิมลลักขณา  (  Pimollakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

พิมลลักษณ์  (  Pimollak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

พิมลวัชรี  (  Pimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิมลวัลลี  (  Pimolwanlee  ,  Pimolwallee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิมลวัลย์  (  Pimolwan  ,  Pimolwal  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิมลวัลยา  (  Pimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

พิมลลาวัณย์  (  Pimollawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

ขวัญพิมล  (  Khwanpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

เครือพิมล  (  Kruapimol  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

จารุพิมล  (  Jarupimol  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จิรพิมล  (  Jirapimol  )  แปลว่า  งามยั่งยืน  

ชนาพิมล  (  Chanapimol  )  แปลว่า  คนงาม  

ชไมพิมล  (  Chamaipimol  )  แปลว่า  งามทั้งคู่  

ชุติพิมล  (  Chutipimol  )  แปลว่า  งามรุ่งเรือง  

ฐิติพิมล  (  Thitipimol  )  แปลว่า  งามดำรงอยู่  

ดนุพิมล  (  Danupimol  )  แปลว่า  ฉันงาม  

ดุจพิมล  (  Dujpimol  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ทิพย์พิมล  (  Thippimol  ,  Tippimol  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

ทิชาพิมล  (  Tichapimol  )  แปลว่า  คนงาม  

ธิดาพิมล  (  Tidapimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ประไพพิมล  (  Prapaipimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

ประภาพิมล  (  Prapapimol  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม  

ผกาพิมล  (  Phakapimol  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ผกายพิมล  (  Phakiepimol  )  แปลว่า  ดาวงาม  ,  แสงกระจายงาม  

พรรณพิมล  (  Panpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม  

พิทยาพิมล  (  Pittayapimol  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม  

พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  พรงาม   

ภัทรพิมล  (  Pattarapimol  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

ภัสรพิมล  (  Patsarapimol  ,  Passarapimol  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม  

ภรณ์พิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

มณีพิมล  (  Maneepimol  )   แปลว่า  เพชรงาม  

รุจิราพิมล  (  Rujirapimol  )  แปลว่า  สวยงาม  ,  งามรุ่งเรือง  

ฤทัยพิมล  (  Rutaipimol  )  แปลว่า  ใจงาม  

ลดาพิมล  (  Ladapimol  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

สกาวพิมล  (  Sakaopimol  )  แปลว่า  งามสะอาด  

สุวพิมล  (  Suwapimol  )  แปลว่า  งามดี  ,  งามยิ่ง  

สิริพิมล  (  Siripimol  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

อาภาพิมล  (  Arpapimol  )  แปลว่า  รัศมีงาม  ,  แสงงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์