ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลลี

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลลี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัลลี  (  Wanlee  ,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

วัลลีกุล  (  Wanleekul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลลีกานต์  (  Wanleekan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  

วัลลีกันย์  (  Wanleekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลลีขนิษฐ์  (  Wanleekhanis  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลลีขนิฏฐ์  (  Wanleekhanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลลีขนิฎฐ์  (  Wanleekhanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลลีณัฐ  (  Wanleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลลีณัฏฐ์  (  Wanleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลลีธิดา  (  Wanleetida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลลีนุช  (  Wanleenuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง  

วัลลีนาฏ  (  Wanleenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

วีลลีนาถ  (  Wanleenath  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง  

วัลลีพร  (  Wanleeporn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้  

วัลลีพรรณ  (  Wanleepan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  

วัลลีพัชร์  (  Wanleepach  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

วัลลีมณี  (  Wanleemanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเชื้อสาย  

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  

วัลลีเรขา  (  Wanleerekha  )  แปลว่า  เชื้อสายงามดั่งวาด  ,  เชื้อสายงามดั่งเขียน  

วัลลีลักษณ์  (  Wanleelak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี  

วัลลีวลัย  (  Wanleewalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งเชื้อสาย  

กัญญาวัลลี  (  Kanyawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

กันยาวัลลี  (  Kanyawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

กัลยาวัลลี  (  Kanlayawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือวัลลี  (  Kruawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุวัลลี  (  Jaruwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

จิรวัลลี  (  Jirawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

จุฑาวัลลี  (  Jutawanlee  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  

จิตราวัลลี  (  Jittrawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้งดงาม  

ชไมวัลลี  (  Chamaiwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่  

ชุติวัลลี  (  Chutiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง  

เฌอวัลลี  (  Cherwanlee  )  แปลว่า  ต้นไม้ผู้เป็นเครือเถา  

ฐิติวัลลี  (  Thitiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  

ณัฏฐวัลลี  (  Nattawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุวัลลี  (  Danuwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ดุจวัลลี  (  Dujwanlee  )  แปลว่า เหมือนเชื้อสาย  

ทิพย์วัลลี  (  Thipwanlee ,  Tipwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเป็นของเทวดา  

ทิพาวัลลี  (  Tipawanlee  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย  

ธิดาวัลลี  (  Tidawanlee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ธัญวัลลี  (  Tanyawanlee   )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง  

นันทวัลลี  (  Nantawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี  

บุญวัลลี  (  Bunwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี  

เบญจวัลลี  (  Benjawanlee  )  แปลว่า  ห้าเชื้อสาย  

ปิยวัลลี  (  Piyawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  

ประไพวัลลี  (  Prapaiwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

ประภาวัลลี  (  Prapawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีแสงสว่าง  

ผกาวัลลี  (  Phakawanlee  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งเชื้อสาย  

ผกายวัลลี  (  Phakiewanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดาว  

เพ็ญวัลลี  (  Penwanlee  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยเชื้อสาย  

พิมพ์วัลลี  (  Pimwanlee  )  แปลว่า  รูปเชื้อสาย  ,  แบบเชื้อสาย  

พรวัลลี  (  Pornwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้  

พิชญาวัลลี  (  Pitchayawanlee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย  

พิศวัลลี  (  Piswanlee  )  แปลว่า  มองดูเชื้อสาย  ,  เชื้อสายงาม  

ภัทราวัลลี  (  Pattrawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก  

ภัสราวัลลี  (  Patsarawanlee  ,  Passarawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ยลวัลลี  (  Yonwanlee  ,  Yolwanlee  )  แปลว่า  มองดูเชื้อสาย  

รัชนีวัลลี  (  Ratchaneewanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งราตรี  

รุจิราวัลลี  (  Rujirawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

ลดาวัลลี  (  Ladawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

วลัยวัลลี  (  Walaiwanlee  )  แปลว่า  กำไลแห่งเชื้อสาย  

วัลยาวัลลี  (  Wanlayawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  

ศศิวัลลี  (  Sasiwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายจันทร์  

สกาววัลลี  (  Sakaowanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายขาว  ,  เชื้อสายสะอาด  

สุวัลลี  (  Suwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  

สิริวัลลี  (  Siriwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  

อาภาวัลลี  (  Arpawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์