ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ถิร

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ถิร  มีดังนี้ อาทิเช่น  

ถิร  (  Thira  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  แข็งแรง  

ถิรกุล  (  Thirakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมั่นคง  

ถิรกานต์  (  Thirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแข็งแรง  ,  ผู้เป็นที่รักมั่นคง  

ถิรเกษม  (  Thirakasem  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงสบายใจ  

ถิรกนิษฐ์  (  Thirakanis  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง  

ถิรกนิฏฐ์  (  Thirakanit  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง  

ถิรกนิฎฐ์  (  Thirakanid  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง  

ถิรขนิษฐ์  (  Thirakhanis  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง  

ถิรขนิฏฐ์  (  Thirakhanit  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง  

ถิรขนิฎฐ์  (  Thirakhanid  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง ,  น้องมั่นคง  

ถิรเขษม  (  Thirakhasem  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงสบายใจ  

ถิรขวัญ  (  Thirakhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

ถิรคม  (  Thirakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมั่นคง  

ถิรจรัส  (  Thirajaras  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงรุ่งเรือง  

ถิรจิตต์  (  Thirajit  )  แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง  

ถิรเจษฎ์  (  Thirajes  )  แปลว่า  พี่มั่นคง  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุดมั่นคง  

ถิรชนา  (  Thirachana  )  แปลว่า  ผู้มั่นคง  ,  ผู้แข็งแรง  

ถิรชัย  (  Thirachai  )  แปลว่า  การชนะที่มั่นคง  

ถิรไชย  (  Thirachai  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงเจริญกว่า  ,  ผู้แข็งแรงเจริญกว่า  

ถิรเชษฐ์  (  Thiraches  ,  Thirachet  )  แปลว่า  พี่แข็งแรง  ,  พี่มั่นคง  

ถิรณัฐ  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มั่นคง  

ถิรณัฏฐ์  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มั่นคง  

ถิรดนัย  (  Thiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายแข็งแรง  ,  ลูกชายมั่นคง  

ถิรดนุ  (  Thiradanu  )   แปลว่า  ฉันมั่นคง  ,  ฉันแข็งแรง  

ถิรเทพ  (  Thiratep  )  แปลว่า  เทพผู้มั่นคง  ,  เทพผู้แข็งแรง  

ถิรเทวัญ  (  Thiratewan  )  แปลว่า  หมู่เทพมั่นคง  ,  หมู่เทพแข็งแรง  

ถิรธนา  (  Thiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมั่นคง  

ถิรนันท์  (  Thiranan  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงมีความยินดี  ,  ผู้แข็งแรงมีความยินดี  

ถิรนคร  (  Thiranakorn  )  แปลว่า  เมืองใหญ่มั่นคง  

ถิรนรา  (  Thiranara  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรง  ,  ผู้มั่นคง  

ถิรนาท  (  Thiranat  )  แปลว่า  ผู้กึกก้องมั่นคง  

ถิรนิธิ  (  Thiraniti  )  แปลว่า  ผู้มีขุมทรัพย์มั่นคง  

ถิรบถ  (  Thiraboth  )  แปลว่า  ทางอันมั่นคง  

ถิรปรีชา  (  Thirapreecha  )  แปลว่า  ผู้มีความรอบรู้มั่นคง  

ถิรพงศ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  

ถิรพงษ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  

ถิรพันธุ์  (  Thirapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  

ถิรพจน์  (  Thirapoj  ,  Thirapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำมั่นคง  

ถิรพร  (  Thiraporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขแข็งแรง  

ถิรพัฒน์   (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

ถิรพิสุทธิ์  (  Thirapisut  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงหมดจด  ,  ผู้มั่นคงที่บริสุทธิ์  

ถิรพุฒิ  (  Thiraput  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่งคั่งมั่นคง  

ถิรภัทร์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแข็งแรง  

ถิรภัสร์  (  Thirapas  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงมีแสงสว่าง  

ถิรมนัส  (  Thiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง  

ถิรมานพ  (  Thiramanop  )  แปลว่า  ผู้มั่นคง  ,  ผู้แข็งแรง  

ถิรมาน  (  Thiraman  )  แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง  

ถิรเมธา  (  Thirameta  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงมีปัญญา  

ถิรเมธี  (  Thirametee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรยศ  (  Thirayos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติคุณอันมั่นคง  

ถิรยุทธ์  (  Thirayus  )  แปลว่า  การรบพุ่งที่มั่นคง  

ถิรรัฐ  (  Thirarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นที่มั่นคง  

ถิรฤทธิ์  (  Thirarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมั่นคง  

ถิรวนัส  (  Thirawanas  )  แปลว่า  ป่าอันมั่นคง  

ถิรวัชร์  (  Thirawach  )  แปลว่า  เพชรอันมั่นคง  

ถิรวัฒน์  (  Thirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

ถิรวิทย์  (  Thirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่มั่นคง  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรศักดิ์  (  Thirasak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งอันมั่นคง  ,  ผู้มีอำนาจที่มั่นคง  

ถิรสันต์  (  Thirasan  )  แปลว่า  ผู้สงบที่มั่นคง  

ถิรสิทธิ์  (  Thirasit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จที่มั่นคง  

ถิรสุธี  (  Thirasutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรสุนทร  (  Thirasuntorn  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงดี  ,  ผู้มั่นคงดี  

ถิรอมร  (  Thiraamorn  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงอันยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ