ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ณัฏฐ์

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ณัฏฐ์  หรือ  ณัฏฐา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  , ผู้รู้  

ณัฏฐากุล  (  Nattakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ณัฏฐากันย์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐากานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  

ณัฏฐานาฏ  (  Nattanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐานาถ   (  Nattanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง    

ณัฏฐานรี  (  Nattanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐาเนตร  (  Nattanet  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำทาง  ,  ดวงตานักปราญ์  

ณัฏฐานุช  (  Nattanuch  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์  

ณัฏฐาสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ขจีณัฏฐ์  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

เครือณัฏฐ์  (  Kruanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  ,  ที่สุดแห่งนักปราชญ์  

จารุณัฏฐ์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์น่ารัก  

จิตราณัฏฐ์  (  Jittranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งดงาม  

ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชไมณัฏฐ์  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  

ชุติณัฏฐ์  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ฐิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณณัฏฐ์   (  Nanat  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นนักปราชญ์  

ดุจณัฏฐ์  (  Dujnat  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ทิพาณัฏฐ์  (  Tipanat  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์  

ทิชาณัฏฐ์  (  Tichanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ธนณัฏฐ์  (  Tananat  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธัญณัฏฐ์  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ประไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ประภาณัฏฐ์  (  Prapanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ประกายณัฏฐ์  (  Prakienat  )  แปลว่า  แสงที่กระจายแห่งนักปราชญ์  ,  ดาวแห่งนักปราชญ์  

พัชราณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

ภัทราณัฏฐ์  (  Pattranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก  ,  นักปราชญ์งาม  

ภัสราณัฏฐ์  (  Passaranat  ,  Patsaranat  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งนักปราชญ์  

ผกาณัฏฐ์  (  Phakanat  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งนักปราชญ์  

ผกายณัฏฐ์  (  Phakienat  )  แปลว่า  ดาวแห่งนักปราชญ์  

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองแห่งนักปราชญ์  

รุจาณัฏฐ์  (  Rujanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

รุจิณัฏฐ์  (  Rujinat  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

รุจีณัฏฐ์  (  Rujeenat  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  

วัลยาณัฏฐ์  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วัลลีณัฏฐ์  (  Wanleenat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

วัชรีณัฏฐ์  (  Watchareenat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วิมลณัฏฐ์  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

วิไลณัฏฐ์  (  Wilainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

วรณัฏฐ์  (  Worranat  ,  Vorranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดี  

วราณัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดี

ศศิณัฏฐ์  (  Sasinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา  

สกาวณัฏฐ์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด  

สุวณัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สิริณัฏฐ์  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผุ้มีแสงสว่าง  

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ณัฏฐ์นรี  (  Natnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐพร  (  Nattaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้  

ณัฏฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความงาม  

ณัฏฐพัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐพิมล  (  Nattapimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ณัฏฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  

ณัฏฐภัสร์  (  Nattapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

ณัฏฐมณี  (  Nattamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐรัตน์  (  Nattarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐเรขา  (  Nattarekha  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามดั่งวาด  

ณัฏฐลดา  (  Natlada ,  Nattalada  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ณัฏฐวัลยา  (  Nattawanlaya  , Natwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  

ณัฏฐวรรณ  (  Nattawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความงาม  

ณัฏฐลาวัณย์  (  Nattalawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง  

ปิยณัฏฐา  (  Piyanatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "