ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า โศภิษฐ์

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า โศภิษฐ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

โศภิษฐ์  (  Sopit  ,  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง  

โศภิษฐ์กุล  (  Sopiskul  )  แปลว่า  เชื้อสายงามยิ่ง  

โศภิษฐ์กันย์  (  Sopiskan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

โศภิษฐ์กานต์  (  Sopiskan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงามยิ่ง  

โศภิษฐ์จรัส  (  Sopisjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงามยิ่ง  

โศภิษฐ์ญาดา  (  Sopisyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง  

โศภิษฐ์ญาตา  (  Sopisyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง  

โศภิษฐ์ทิพา  (  Sopistipa  )  แปลว่า  วันงามยิ่ง  ,  วันดียิ่ง  

โศภิษฐ์ทิวา  (  Sopistiwa  )  แปลว่า  วันงามยิ่ง  ,  วันดียิ่ง  

โศภิษฐ์ทิชา  (  Sopisticha  )  แปลว่า  คนงามยิ่ง  ,  คนดียิ่ง  

โศภิษฐ์ธิดา  (  Sopistida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามยิ่ง  ,  ลูกหญิงดียิ่ง  

โศภิษฐ์นรี  (  Sopisnaree  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

โศภิษฐ์นิภา  (  Sopisnipa  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งเสมอ  

โศภิษฐ์นุช  (  Sopisnuch  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง  

โศภิษฐ์ผกา  (  Sopisphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งามยิ่ง  

โศภิษฐ์ผกาย  (  Sopisphakie  )  แปลว่า  ดวงดาวงามยิ่ง  ,  แสงกระจายงามยิ่ง  

โศภิษฐ์พันธุ์  (  Sopispan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงามยิ่ง  

โศภิษฐ์พร  (  Sopisporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขงามยิ่ง  ,  พรงามยิ่ง  

โศภิษฐ์พัชร์  (  Sopispach  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  

โศภิษฐ์พัชรี  (  Sopispatcharee  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  

โศภิษฐ์พัชรา  (  Sopispatchara  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  

โศภิษฐ์พิชญา  (  Sopispitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง  

โศภิษฐ์พิมล  (  Sopispimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

โศภิษฐ์ภัสรา  (  Sopispassara  ,  Sopispatsara  )  แปลว่า  แสงงามยิ่ง  

โศภิษฐ์ภรณ์  (  Sopisporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงามยิ่ง  

โศภิษฐ์มณี  (  Sopismanee  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  

โศภิษฐ์มนัส  (  Sopismanas  )  แปลว่า  ใจงามยิ่ง  

โศภิษฐ์มาส  (  Sopismas  )  แปลว่า  จันทร์งามยิ่ง  

โศภิษฐ์มาศ  (  Sopismas  )  แปลว่า  ทองงามยิ่ง  

โศภิษฐ์รัตน์  (  Sopisrat  )  แปลว่า  แก้วงามยิ่ง  

โศภิษฐ์สินี  (  Sopissinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

โศภิษฐ์อร  (  Sopisorn  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

เครือโศภิษฐ์  (  Kruasopis  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงามยิ่ง  

จิรโศภิษฐ์  (  Jirasopis  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่งอันยั่งยืน  

ฐิติโศภิษฐ์  (  Thitisopis  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งดำรงอยู่  

ดนุโศภิษฐ์  (  Danusopis  )  แปลว่า  ฉันงามยิ่ง  

ดุจโศภิษฐ์  (  Dujsopis  )  แปลว่า  เหมือนงามยิ่ง  

นาฏโศภิษฐ์  (  Natsopis  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

พัชรโศภิษฐ์  (  Patcharasopis  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง  ,  เพชรน้ำหนึ่ง  

พิมพ์โศภิษฐ์  (  Pimsopis  )  แปลว่า  รูปงามยิ่ง  

เพ็ญโศภิษฐ์  (  Pensopis  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงามยิ่ง  

ศศิโศภิษฐ์  (  Sasisopis  )  แปลว่า  จันทร์งามยิ่ง  

สิริโศภิษฐ์  (   Sirisopis  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงามยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "