ธิดาชื่อผู้หญิง

      ธิดาชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ธิดากุล  (  Tidakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริญ  

ธิดาสินี  (  Tidasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีผิวขาว  

เครือธิดา  (  Kruatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม  

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

ชไมธิดา  (  Chamaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่  

ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ่งเรือง  

ฐิติธิดา  (  Thititida  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่  

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน  

ดุจธิดา  (  Dujtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

ทิพย์ธิดา  (  Tiptida  ,Thiptida  ) แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  

ธนธิดา  (  Tanatida  )  แปลว่า  ทรัพย์สินลูกหญิง  

นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

เนตรธิดา  (  Nettida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำทาง  ,  ดวงตาลูกหญิง  

ประไพธิดา  (  Prapaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ประภาธิดา  (  Prapatida  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งลูกหญิง  

ปิยธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

พรรณธิดา  (  Pantida  )  แปลว่า  ความงามแห่งลูกหญิง  

พิมลธิดา  (  Pimoltida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิสุทธิ์ธิดา  (  Pisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้หมดจด  

เพชรธิดา  (  Pechtida  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

ภัทรธิดา  (  Pattaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  

ยลธิดา  (  Yontida  ,  Yoltida  )  แปลว่า  มองดูลูกหญิง  

เยาว์ธิดา  (  Yaotida  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน  

รุจิระธิดา  (  Rujiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงรุ่งเรือง  

ลักขณาธิดา  (  Lakkhanatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี  

วัชรธิดา  (  Watcharatida  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

วรรณธิดา  (  Wantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งความงาม  

วัลยาธิดา  (  Wanlayatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลลีธิดา  (  Wanleetida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

วลัยธิดา  (  Walaitida  )  แปลว่า  กำไลลูกหญิง  

วิมลธิดา  (  Wimoltida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ศศิธิดา  (  Sasitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งจันทร์  

สกาวธิดา  (  Sakaotida  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  

สิริธิดา  (  Siritida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

สุวธิดา  (  Suwatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "