ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ธนา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ธนา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ธนา  (  Tana  ,  Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน  

ธนากุล  (  Tanakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธนากันย์  (  Tanakan  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน  

ธนากานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีทรัพย์สิน  ,  ทรัพย์สินอันเป็นที่รัก  

ธนาทิพย์  (  Tanatip  ,  Tanathip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา  

ธนานาฏ  (  Tananat  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน  

ธนานาถ  (  Tananth  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นที่พึ่ง  

ธนาเนตร  (  Tananet  )  แปลว่า  ผู้นำทางมีทรัพย์สิน  ,  ผู้มีดวงตาเป็นทรัพย์สิน  

ธนานุช  (  Tananuch  )  แปลว่า  น้องมีทรัพย์สิน  

ธนาพันธุ์  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธนาพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน  

ธนาพร  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินนำสุขมาให้  

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ  

ธนามณี  (  Tanamanee  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรพลอยเป็นทรัพย์สิน  

ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์สิน  

ธนารัชนี   (  Tanaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นทรัพย์สินแห่งราตรี  

ธนารัตน์  (  Tanarat  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรพลอยเป็นทรัพย์สิน  

ธนาลดา  (  Tanalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธนาลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน  

ธนาวลัย  (  Tanawalai  )  แปลว่า  ผู้มีกำไลเป็นทรัพย์สิน  

ธนาวัลลี  (  Tanawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน  

ธนาอร  (  Tanaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน  

เครือธนา  (  Kruatana  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน  

จิรธนา  (  Jiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันยั่งยืน  

จารุธนา  (  Jarutana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

ชไมธนา  (  Chamaitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินทั้งคู่  

ชุติธนา  (  Chutitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินรุ่งเรือง  

ฐิติธนา  (  Thititana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดำรงอยู่  

ธนาณัฐ  (  Tananat  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ธนาณัฏฐ์  (  Tananat  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์  

ดนุธนา  (  Danutana  )  แปลว่า  ฉันมีทรัพย์สิน  

ดุจธนา  (  Dujtana  ,  Duttana  )  แปลว่า  เหมือนทรัพย์สิน  

นันท์ธนา  (  Nantana  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีมีทรัพย์สิน  

ประไพธนา  (  Prapaitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

ประภาธนา  (  Prapatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดั่งแสงสว่าง  

เพ็ญธนา   (  Pentana  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยทรัพย์สิน  

พิมพ์ธนา  (  Pimtana  )  แปลว่า  รูปทรัพย์สิน  ,  แบบทรัพย์สิน  

พิสุทธิธนา  (  Pisuttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินหมดจด  

ภัทรธนา  (  Pattaratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

ภัสรธนา  (  Passaratana  ,  Patsaratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดั่งแสงสว่าง  

ศศิธนา  (  Sasitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดั่งจันทร์  

สุธนา  (  Sutana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

สุวธนา  (  Suwatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

สิริธนา  (  Siritana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ  

อาภาธนา  (  Arpatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดั่งแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์