นิภาชื่อผู้หญิง

         นิภา ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียม , เทียบ 

นิภากุล  (  Nipakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ  

นิภาพันธุ์  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ    

นิภาลดา  (  Nipalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ    

นิภาวัลยา  (  Nipawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ    

นิภาวัลย์  (  Nipawan  ,  Nipawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ    

นิภาวัลลี  (  Nipawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ    

เครือนิภา  (  Kruanipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ    

นิภากนิษฐ์  (  Nipakanis  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้องเสมอ    

นิภากนิฏฐ์  (  Nipakanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้องเสมอ    

นิภากนิฎฐ์  (  Nipakanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้องเสมอ    

นิภาขนิษฐ์  (  Nipakhanis  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้องเสมอ    

นิภาขนิฏฐ์  (  Nipakhanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้องเสมอ    

นิภาขนิฎฐ์  (  Nipakhanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้องเสมอ    

นิภานุช  (  Nipanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้องเสมอ   

นิภาชามา  (  Nipachama  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกหญิงเสมอ  

นิภาดนุชา  (  Nipadanucha  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกหญิงเสมอ  

นิภาดนยา  (  Nipadanaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกหญิงเสมอ  

นิภาธิดา  (  Nipatida  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกหญิงเสมอ   

ชไมนิภา  (  Chamainipa  )  แปลว่า  เสมอกันทั้งคู่  

นิภากนา  (  Nipakana  )  แปลว่า  ผู้เป็นเด็กหญิงเสมอ  

นิภากัญญา  (  Nipakanya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนางงามเสมอ  

นิภากันยา  (  Nipakanya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนางงามเสมอ    

นิภากัลยา  (  Nipakanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนางงามเสมอ  

นิภานรี  (  Nipanaree  )  แปลว่า  หญิงสาวเสมอ  

นิภานาฏ  (  Nipanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นหญิงเสมอ   

นิภาสินี  (  Nipasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนางงามเสมอ  

นิภาสุดา  (  Nipasuda  )  แปลว่า  หญิงสาวเสมอ  

นิภาอร  (  Nipaorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นนางงามเสมอ  

อรนิภา  (  Ornnipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นนางงามเสมอ  

อนงค์นิภา  (  Anongnipa  )  แปลว่า  นางงามเสมอ  

นิภาญาดา  (  Nipayada  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์เสมอ  

นิภาญาตา  (  Nipayata  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์เสมอ  

นิภาญาณี  (  Nipayanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์เสมอ  

นิภาณัฐ  (  Nipanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์เสมอ  

นิภาณัฏฐ์  (  Nipanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์เสมอ  

พิชญานิภา  Pitchayanipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์เสมอ  

นิภาลาวัณย์  (  Nipalawan  )  แปลว่า  งามยิ่งเสมอ  

นิภาขจี  (  Nipakhajee  )  แปลว่า  งามเสมอ  

นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  น่ารักเสมอ  

นิภารมณีย์  (  Niparommanee  )  แปลว่า  งามเสมอ  

จารุนิภา  (  Jarunipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  น่ารักเสมอ  , ทองเสมอ  

จิตรานิภา  (  Jittranipa  )  แปลว่า  ผู้งดงามเสมอ  

ประไพนิภา  (  Prapainipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

ภัทรนิภา  (  Pattaranipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  น่ารักเสมอ  

พิมลนิภา  (  Pimolnipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

พิไลนิภา  (  Pilainipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

พรรณนิภา  (  Pannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

วิมลนิภา  (  Wimolnipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

วิไลนิภา  (  Wilainipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

วรรณนิภา  (  Wannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

รุจิรานิภา  (  Rujiranipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

โศภานิภา  (  Sopanipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

โศภิตนิภา  (  Sopitnipa  )  แปลว่า  งามเสมอ  

โศภิษฐ์นิภา  (  Sopisnipa  )  แปลว่า  งามเสมอ 

อำไพนิภา  (  Ampainipa  )  แปลว่า  งามเสมอ   

นิภาพัชร์  (  Nipapach  )  แปลว่า  เพชรเสมอ  

นิภาพัชรา  (  Nipapatchara  )  แปลว่า  เพชรเสมอ  

นิภาพัชรี  (  Nipapatcharee  )  แปลว่า  เพชรเสมอ  

นิภามณี  (  Nipamanee  )  แปลว่า  เพชรเสมอ  

นิภารัตน์  (  Niparat  )  แปลว่า  เพชรเสมอ  

นิภาวัชรา  (  Nipawatchara  )  แปลว่า  เพชรเสมอ  

นิภาวัชรี  (  Nipawatcharee  )  แปลว่า  เพชรเสมอ  

นิภากาญจน์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ทองเสมอ  

นิภากนก  (  Nipakanok  )  แปลว่า  ทองเสมอ  

นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  ทองเสมอ  

อุไรนิภา  (  Urainipa  )  แปลว่า  ทองเสมอ  

นิภาภัสร์  (  Nipapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

นิภาภัสรา  (  Nipapassara  ,  Nipapatsara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

นิภารัศมี  (  Niparatsamee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

ประภานิภา  (  Prapanipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

ภัสรานิภา  (  Passaranipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

อุมานิภา  (  Umanipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ

ชุตินิภา  (  Chutinipa  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเสมอ  

ธัญนิภา  (  Tanyanipa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเสมอ  

ธัญญานิภา  (  Tanyanipa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเสมอ  

จรัสนิภา  (  Jarasnipa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเสมอ  

ฐิตินิภา  (  Thitinipa  )  แปลว่า  เสมอดำรงอยู่    

ดุจนิภา  (  Dujnipa  )  แปลว่า  เหมือนเสมอ  

เพียงนิภา  (  Piangnipa  )  แปลว่า  เหมือนเสมอ  

พิมพ์นิภา  (  Pimnipa  )  แปลว่า  รูปเสมอ  ,  แบบเสมอ  

เพ็ญนิภา  (  Pennipa  )  แปลว่า  เสมอเต็ม  

พิสุทธินิภา  (  Pisuttinipa  )  แปลว่า  ผู้หมดจดเสมอ  ,  ผู้สะอาดเสมอ  

สุทธินิภา  (  Suttinipa  )  แปลว่า  ผู้หมดจดเสมอ  ,  ผู้สะอาดเสมอ  

สกาวนิภา  (  Sakaonipa  )  แปลว่า  ผู้สะอาดเสมอ  

นิภาจันทร์  (  Nipajan  )  แปลว่า  เสมอจันทร์  

นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  จันทร์เสมอ  ,  เสมอจันทร์  

ศศินิภา  (  Sasinipa  )  แปลว่า  เสมอจันทร์  

ผกายนิภา  (  Phakienipa  )  แปลว่า  เสมอดาว  

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ  

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  เสมอด้วยเครื่องประดับ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ