มาลินีชื่อผู้หญิง

          มาลินีชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้  

มาลินีกุล  (  Malineekul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

มาลินีกานต์  (  Malineekan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  

มาลินีกมล  (  Malineekamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  

มาลินีทิพย์  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา  

มาลินีนุช  (  Malineenuch  )  แปลว่า  น้องงามดังดอกไม้  

มาลินีนาฏ  (  Malineenat  )  แปลว่า  นางงามดังดอกไม้  

มาลินีนาถ  (  Malinath  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่พึ่ง  

มาลินีพรรณ  (  Malineepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกไม้  

มาลินีพร  (  Malineeporn  )  แปลว่า  ดอกไม้นำสุขมาให้  

มาลินีพัชร์  (  Malineepach  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

มาลินีภรณ์  (  Malineeporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ  

มาลินีภัทร์  (  Malineepat  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

มาลินีมาศ  (  Malineemas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  

มาลินีวรรณ  (  Malineewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกไม้  

มาลินีวัลย์  (  Malineewan  ,  Malineewal  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

มาลินีรัตน์  (  Malineerat  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกไม้เพชร  

มาลินีเรข  (  Malineerekh  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

มาลินีลดา  (  Malineelada  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

มาลินีอร  (  Malineeorn  )  แปลว่า  นางงามดังดอกไม้  ,  ดอกไม้งาม  

กมลมาลินี  (  Kamolmalinee  )  แปลว่า  ดอกบัว   

เครือมาลินี  (  Kruamalinee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

จารุมาลินี  (  Jarumalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

จิรมาลินี  (  Jiramalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ยั่งยืน  

ชุติมาลินี  (  Chutimalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความรุ่งเรือง  

เฌอมาลินี  (  Chermalinee  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้  ,  ต้นไม้ดอก  

ฐิติมาลินี  (  Thitimalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้ดำรงอยู่  

ดนุมาลินี  (  Danumalinee  )  แปลว่า  ฉันดอกไม้  

ดุจมาลินี  (  Dujmalinee  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้  

ธิดามาลินี  (  Tidamalinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงดอกไม้  

ธัญมาลินี  (  Tanyamalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พรมาลินี  (  Pornmalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้นำสุขมาให้  

พิมพ์มาลินี  (  Pimmalinee  )  แปลว่า  แบบดอกไม้  ,  รูปดอกไม้  

เพ็ญมาลินี  (  Penmalinee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้  

พิศมาลินี  (  Pismalinee  )  แปลว่า  มองดูดอกไม้  ,  ดอกไม้งาม  

ยลมาลินี  (  Yolmalinee  ,  Yonmalinee  )  แปลว่า  มองดูดอกไม้  

ลดามาลินี  (  Ladamalinee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  

สุมาลินี  (  Sumalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

สุวมาลินี  (  Suwamalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์