ชื่อลูกแฝดชาย

        ชื่อลูกฝาแฝดชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  

ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย  

ดนัยกุล  (  Danaikul  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยพันธุ์  (  Danaipan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

กุลดนัย  (  Kuldanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

พงษ์ดนัย  (  Pongdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

พงศ์ดนัย  (  Pongdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

พันธุ์ดนัย  (  Pandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก  

กานต์ดนัย  (  Kandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก  

ปิยดนัย  (  Piyadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก  

ดนัยเจษฎ์  (  Danaijes  ,  Danaijet  )  แปลว่า  ลูกชายพี่  

ดนัยเชษฐ์  (  Danaiches  ,  Danaichet  )  แปลว่า  ลูกชายพี่  

ดนัยชาญ  (  Danaichan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความชำนาญ  

ชาญดนัย  (  Chandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความชำนาญ  

ดนัยจรัส  (  Danaijaras  )  แปลว่า  ลูกชายรุ่งเรือง  

จรัสดนัย  (  Jarasdanai  )  แปลว่า  ลูกชายรุ่งเรือง  

จิรดนัย  (  Jiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน  

ถิรดนัย  (  Thiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน  

ทีฆดนัย  (  Teekadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน  

ดนัยอมร  (  Danaiamorn  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน

อมรดนัย  (  Amorndanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน  

ดนัยพัฒน์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

ดนัยภัทร์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายน่ารัก  ,  ลูกชายงาม  

ดนัยภัสร์  (  Danaipas  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีแสงสว่าง  

ดนัยพัชร์  (  Danaipach  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกชาย  

ดนัยพิสุทธิ์  (  Danaipisut  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด  

ดนัยวัฒน์  (  Danaiwat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

ดนัยวัชร์  (  Danaiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกชาย  

ดนัยวงษ์  (  Danaiwong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยวงศ์  (  Danaiwong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนัยวิสุทธิ์  (  Danaiwisut  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด  

พัชรดนัย  (  Patcharadanai  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกชาย  

พัฒนดนัย  (  Pattanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

พุฒิดนัย  (  Puttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

พิสุทธิดนัย  (  Pisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด  

ภัทรดนัย  (  Pattaradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้น่ารัก  ,  ลูกชายเจริญ  

ภัสรดนัย  (  Passaradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีแสงสว่าง  

วงษ์ดนัย  (  Wongdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

วงศ์ดนัย  (  Wongdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  

วัชรดนัย  (  Watcharadanai  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกชาย  

วัฒนดนัย  (  Wattanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

วุฒิดนัย  (  Wuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

วิสุทธิดนัย  (  Wisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด  

ศักดิ์ดนัย  (  Sakdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสามารถ  

ดนัยศักดิ์  (  Danaisak  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสามารถ  

ศิริดนัย  (  Siridanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  

ดนัยศิริ  (  Danaisiri  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสามารถ  

ศุภดนัย  (  Supadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความดีงาม  

สุดนัย  (  Sudanai  )  แปลว่า  ลูกชายดี  ,  ลูกชายงาม  

ดนัยสัณห์  (  Danaisan  )  แปลว่า  ลูกชายงาม  ,  ลูกชายสุภาพ  

พีรดนัย  (  Peeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ  

วีรดนัย  (  Weeradanai  ,  Veeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ  

สุรดนัย  (  Suradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์