มาศชื่อผู้หญิง

     มาศ ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  

มาศทิพย์  (  Masthip  ,  Mastip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา   

กมลมาศ  (  Kamolmas  )  แปลว่า  บัวทอง  

กนกมาศ  (  Kanokmas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  

กัญญามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กันยามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กัลยามาศ  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กานดามาศ  (  Kandamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งทอง  

กานตามาศ  (  Kantamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งทอง  

ขจีมาศ  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ทองงาม  

เครือมาศ  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

จารุมาศ  (  Jarumas  )  แปลว่า  ทองงาม  

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  

จิรมาศ  (  Jiramas  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน  

จิตรามาศ  (  Jittramas  )  แปลว่า  ผู้งดงามดั่งทอง  

จุไรมาศ  (  Juraimas  )  แปลว่า  ไรผมทอง  

จงกลมาศ  (  Jongkolmas  )  แปลว่า  บัวทอง  

ชฎามาศ  (  Chadamas  )  แปลว่า  ชฎาทอง  

ชามามาศ  (  Chamamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

ชไมมาศ  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่  

ชุติมาศ  (  Chutimas  )  แปลว่า  ความสว่างไสวแห่งทอง  

ญาดามาศ  (  Yadamas  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

ญาตามาศ  (  Yatamas  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

ฐิติมาศ  (  Thitimas  )  แปลว่า  ทองดำรงอยู่  

ณัฐมาศ  (  Nattamas  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐมาศ  (  Nattamas  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

ดนุมาศ  (  Danumas  )  แปลว่า  ทองฉัน  ,  ฉันทอง  

ดนุุชามาศ  (  Danuchamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

ดนยามาศ  (  Danayamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

ดาริกามาศ  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง  

ดารามาศ  (  Daramas  )  แปลว่า  ดาวทอง  

ดุจมาศ  (  Dujmas  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

ทิชามาศ  (  Tichamas  )  แปลว่า  คนงามดั่งทอง  

ธนมาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ผู้มีทองเป็นทรัพย์สิน  

ธิดามาศ  (  Tidamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

ธัญญามาศ  (  Tanyamas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งทอง  

นันทมาศ  (  Nantamas  )  แปลว่า  ทองแห่งความยินดี  

นภามาศ  (  Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าทอง  

นิศามาศ  (  Nisamas  )  แปลว่า  ทองแห่งราตรี  

บงกชมาศ  (  Bongkochmas  )  แปลว่า  บัวทอง  

ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  ทองงาม  

ประภามาศ  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงทอง  

ประดุจมาศ  (  Pradujmas  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

ปิยมาศ  (  Piyamas  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก  

ผกายมาศ  (  Phakiemas  )  แปลว่า  แสงทองที่กระจายออกมา  ,  ดาวทอง  

พัชนีมาศ  (  Patchaneemas  )  แปลว่า  พัดทอง  

พัชรามาศ  (  Patcharamas  )  แปลว่า  เพชรทอง  

พัชรีมาศ  (  Patchareemas  )  แปลว่า  เพชรทอง  

พิชญามาศ  (  Pitchayamas  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์  

พิมพ์มาศ  (  Pimmas  )  แปลว่า  รูปทอง  

เพียงมาศ  (  Piangmas  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยทอง  

พิทยามาศ  (  Pittayamas  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดั่งทอง  

พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  ทองงาม  

พิไลมาศ  (  Pilaimas  )  แปลว่า  ทองงาม  

พิสุทธิมาศ  (  Pisuttimas  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  

ภัสรามาศ  (  Passaramas  ,  Patsaramas  )  แปลว่า  แสงทอง  

ภัทรามาศ  (  Pattramas  )  แปลว่า  ทองงาม  

มณีมาศ  (  Maneemas  )  แปลว่า  เพชรทอง  

มยุรมาศ  (  Mayuramas  )  แปลว่า  นกยูงทอง  

รัชนีมาศ  (  Ratchaneemas  )  แปลว่า  ทองแห่งราตรี  

รัตนามาศ  (  Rattanamas  )  แปลว่า  แก้วทอง  ,  เพชรทอง  

รัตติมาศ  (  Rattimas  )  แปลว่า  ทองแห่งราตรี  

รุจิมาศ  (  Rujimas  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  ทองแห่งความงาม  

รุจิรามาศ  (  Rujiramas  )  แปลว่า  ทองงาม  

เรณุมาศ  (  Renumas  )  แปลว่า  ละอองทอง  

รำไพมาศ  (  Rampaimas  )  แปลว่า  ตะวันทอง  

รพีมาศ  (  Rapeemas  )  แปลว่า  ตะวันทอง  

รวีมาศ  (  Raweemas  ,  Raveemas  )  แปลว่า  ตะวันทอง  

ฤทัยมาศ  (  Rutaimas  )  แปลว่า  ใจทองคำ  

ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

ลักษมีมาศ  (  Laksameemas  )  แปลว่า  ผู้มีทองเป็นโชคลาภ  ,  ผู้มีทองเป็นทรัพย์  

วลัยมาศ  (  Walaimas  ,  Valaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง  

วัลยามาศ  (  Wanlayamas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

วัลลีมาศ  (  Wanleemas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

วัชรามาศ  (  Watcharamas  )  แปลว่า  เพชรทอง  

วัชรีมาศ  (  Watchareemas  )  แปลว่า  เพชรทอง  

วิภามาศ  (  Wipamas  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  รัศมีทอง  

วิมลมาศ  (  Wimolmas  )  แปลว่า  ทองงาม  

วิไลมาศ  (  Wilaimas  )  แปลว่า  ทองงาม  

ศศิมาศ  (  Sasimas  )  แปลว่า  จันทร์งามดั่งทอง  

ศิริมาศ  (  Sirimas  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

ศุภมาศ  (  Supamas  )  แปลว่า  ทองแห่งความดีงาม  

สกาวมาศ  (  Sakaomas  )  แปลว่า  ทองคำขาว  

สินีมาศ  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

สุทธิมาศ  (  Suttimas  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  

สิริมาศ  (  Sirimas  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  

สุวมาศ  ( Suwamas  )  แปลว่า  ทองงาม  

สุรีย์มาศ  (  Sureemas  )  แปลว่า  ตะวันทอง  

อมรมาศ  (  Amornmas  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน  

อำไพมาศ  (  Ampaimas  )  แปลว่า  ทองงาม  

อาภามาศ  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงทอง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์