ชื่อลูกผู้หญิงฝาแฝด

       ชื่อลูกผู้หญิงฝาแฝด  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชามากุล  (  Chamakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาพันธุ์  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาชไม  (  Chamachamai  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่  

ชไมชามา  (  Chamaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่  

ชามาพิมล  (  Chamapimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิมลชามา  (  Pimolchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชามาพิไล  (  Chamapilai  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิไลชามา  (  Pilaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้  

พรชามา  (  Pornchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้  

ชามาพิสุทธิ์  (  Chamapisut  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้หมดจด  

พิสุทธิชามา  (  Pisuttichama  )  แปลว่า ลูกหญิงผู้หมดจด  

ชามาพัชร์  (  Chamapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

พัชรชามา  (  Patcharachama  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

ชามาพรรณ  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ชามาวรรณ  (  Chamawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง  

ภรณ์ชามา  (  Pornchama  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง  

ชามาภัทร์  (  Chamapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงน่ารัก

ภัทรชามา  (  Pattarachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงน่ารัก  

ชามาภัสร์  (  Chamapas  ,  Chamapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ภัสรชามา  (  Passarachama  ,  Patsarachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ชามามณี  (  Chamamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

มณีชามา  (  Maneechama  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

ชามาลดา  (  Chamalada  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ลดาชามา  (  Ladachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาลักษณ์  (  Chamalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี  

ลัคนาชามา  (  Lakkanachama  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคลแห่งลูกหญิง

ชามาวัลย์  (  Chamawan  ,  Chamawal  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเครือเถา  ,  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาชามา  (  Wanlayachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาวัลลี  (  Chamawanlee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลลีชามา  (  Wanleechama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาวิมล  (  Chamawimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

วิมลชามา  (  Wimolchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชามาวิไล  (  Chamawilai  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

วิไลชามา  (  Wilaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ดนยาพัชร์  (  Danayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

ดนุชาพัชร์  (  Danuchapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

ธิดาพัชร์  (  Tidapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง  

ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ,  เพชรแห่งลูกหญิง   

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ,  เพชรแห่งลูกหญิง  

ดนุชารัตน์  (  Danucharat )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ,  เพชรแห่งลูกหญิง  

ธิดารัตน์  (  Tidarat )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ,  เพชรแห่งลูกหญิง  

เครือชามา  (  Kruachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือดนยา  (  Kruadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือดนุชา  (  Kruadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

เครือธิดา  (  Kruatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

จารุชามา  (  Jaruchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงน่ารัก  

จารุดนยา  (  Jarudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงน่ารัก  

จารุดนุชา  (  Jarudanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงน่ารัก  

จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงน่ารัก  

จิรชามา  (  Jirachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรดนุชา  (  Jiradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรดนยา  (  Jiradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  

ชุติชามา  (  Chutichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

ชุติดนุชา  (  Chutidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

ชุติดนยา  (  Chutidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

นันทชามา  (  Nantachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

นันทดนุชา  (  Nantadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

นันทดนยา  (  Nantadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

นันทธิดา  (  Nantatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

พิชญาชามา  (  Pitchayachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

พิชญาดนุชา  (  Pitchayadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

พิชญาดนยา  (  Pitchayadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

พิชญาธิดา  (  Pitchayatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์  

ชามากาญจน์   (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

ดนุชากาญจน์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

ดนยากาญจน์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

ธิดากาญจน์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง  

ชามากานต์  (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ