ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เพียง

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เพียง มีดังนี้  อาทิเช่น  

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เสมอ  ,  เท่า  ,  พอ  

เพียงกมล  (  Piangkamol  )  แปลว่า  เหมือนใจ  

เพียงกนา  (  Piangkana  )  แปลว่า  เสมอเด็กหญิง  ,  เหมือนเด็กหญิง  

เพียงกนิษฐ์  (  Piangkanis  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  ,  เสมอน้อง  

เพียงกนิฏฐ์  (  Piangkanit  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  ,  เสมอน้อง  

เพียงกนิฎฐ์  (  Piangkanid  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  ,  เสมอน้อง  

เพียงกุล  (  Piangkul  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

เพียงกานต์  (  Piangkan  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก  

เพียงกาญจน์  (  Piangkan  )  แปลว่า  เหมือนทอง  

เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเสมอ  ,  ผู้มีความดีเสมอ  

เพียงขจี  (  Piangkhajee  )  แปลว่า  งามเสมอ  

เพียงขนิษฐ์  (  Piangkhanis  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

เพียงขนิฏฐ์  (  Piangkhanit  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

เพียงขนิฎฐ์  (  Piangkhanid  )  แปลว่า  เหมือนน้อง

เพียงเครือ  (  Piangkrua  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

เพียงจันทร์  (  Piangjan  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

เพียงจรัส  (  Piangjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเสมอ  

เพียงชไม  (  Piangchamai  )  แปลว่า  เหมือนทั้งคู่  

เพียงชามา  (  Piangchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพียงญาดา  (  Piangyada  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

เพียงญาตา  (  Piangyata  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

เพียงดนุ  (  Piangdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน  

เพียงดนุชา  (  Piangdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพียงดนยา  (  Piangdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพียงดรุณี  (  Piangdarunee  )  แปลว่า  เหมือนสาว  

เพียงตะวัน  (  Piangtawan  )  แปลว่า  เหมือนดวงอาทิตย์  

เพียงทิชา  (  Piangticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นคนเสมอ  ,  ผู้พอ  

เพียงทิพย์  (  Piangtip  ,  Piangthip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดาเสมอ  

เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพียงธัญญา  (  Piangtanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเสมอ  

เพียงธนา  (  Piangtana  )   แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเสมอ  

เพียงนรี  (  Piangnaree  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

เพียงนภา  (  Piangnapa  )  แปลว่า  เหมือนฟ้า  

เพียงเนตร  (  Piangnet  )  แปลว่า  เหมือนผู้นำทาง  ,  เหมือนดวงตา  

เพียงนาถ  (  Piangnath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งเสมอ  

เพียงนิล  (  Piangnil  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีดำ  

เพียงบุษรา  (  Piangbussara  ,  Piangbutsara  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีเหลือง  

เพียงประไพ  (  Piangprapai  )  แปลว่า  งามเสมอ  

เพียงประภา  (  Piangprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

เพียงผกา  ( Piangphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้  

เพียงพันธุ์  ( Piangpan  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

เพียงพรรณ  (  Piangpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )  แปลว่า  เหมือนเต็ม  

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม  

เพียงพิชญ์  (  Piangpich  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

เพียงพิทย์  (  Piangpit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เสมอ 

เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  ผู้งามเสมอ  

เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  ผู้งามเสมอ  

เพียงพัชร์  (  Piangpach  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงพัชรา  (  Piangpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงพัชรี  (  Piangpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงพิสุทธิ์  (  Piangpisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดเสมอ  

เพียงเพชร  (  Piangpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงพร  (  Piangporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ  

เพียงภรณ์  (  Piangporn  )  แปลว่า  เหมือนเครื่องประดับ  

เพียงภัทร์  (  Piangpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเสมอ  

เพียงภัสร์  (  Piangpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

เพียงมณี  (  Piangmanee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงมยุรา  (  Piangmayura )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

เพียงมยุรี  (  Piangmayuree  )  แปลว่า  เหมือนนกยูง  

เพียงมาส  (  Piangmas  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

เพียงรพี  (  Piangrapee  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน  

เพียงรัตน์  (  Piangrat  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  ,  เหมือนแก้ว  

เพียงรุจิรา  (  Piangrujira  )  แปลว่า  ผู้งามเสมอ  ,  ผู้รุ่งเรืองเสมอ  ,  ผู้สวยเสมอ  

เพียงเรณู  (  Piangrenoo  )  แปลว่า  เหมือนละออง  

เพียงรัศมี  (  Piangratsamee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

เพียงฤดี  (  Piangrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเสมอ  

เพียงฤทัย  (  Piangrutai  )  แปลว่า  เสมอใจ  ,  เหมือนใจ  

เพียงลดา  (  Pianglada  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

เพียงลักษณา  (  Pianglaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีเสมอ  

เพียงลักขณา  (  Pianglakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีเสมอ  

เพียงลักษมี  (  Pianglaksamee  )  แปลว่า  ผู้มีโชคลาภเสมอ  

เพียงลาวัณย์  (  Pianglawan  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งเสมอ  

เพียงละไม  (  Pianglamai  )  แปลว่า  ผู้งามชวนดูเสมอ  

เพียงวัชรี  (  Piangwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงวัลลี  (  Piangwanlee  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

เพียงวิภา  (  Piangwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเสมอ  

เพียงวิมล  (  Piangwimol  )  แปลว่า  งามเสมอ  

เพียงวิไล  (  Piangwilai  )  แปลว่า  งามเสมอ  

เพียงศศิ  (  Piangsasi  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

เพียงโศภิต  (  Piangsopit  )  แปลว่า  งามเสมอ  

เพียงโศภิษฐ์  (  Piangsopis  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งเสมอ  

เพียงสกาว  (  Piangsakao  )  แปลว่า  สะอาดเสมอ  

เพียงสินี  (  Piangsinee  )  แปลว่า  นางงามเสมอ  

เพียงอาภา  (  Piangarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ