ชื่อที่มีคำแปลว่า ลูกหญิง

       ชื่อที่มีคำแปลว่า  ลูกหญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ชามากุล  (  Chamakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามากานต์  (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  

ปิยชามา  (  Piyachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ชามาพันธุ์  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาวัลลี  (  Chamawanlee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาวัลย์  (  Chamawan  ,  Chamawal  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาลดา  (  Chamalada  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

วัลยาชามา  (  Wanlayachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ลดาชามา  (  Ladachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ชามาพิมล  (  Chamapimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชามาพิไล  (  Chamapilai  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชามาพรรณ  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ชามาวิมล  (  Chamawimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชามาวิไล  (  Chamawilai  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชามาวรรณ  (  Chamawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

ชามาพัชร์  (  Chamapach  )ฺ  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

ชามามณี  (  Chamamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  ,  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

ชามาภัทร์  (  Chamapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  

จารุชามา  (  Jaruchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  

ชามาภัสร์  (  Chamapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

อาภาชามา  (  Arpachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดุจชามา  (  Dujchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพียงชามา  (  Piangchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

พิมพ์ชามา  (  Pimchama  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง  ,  แบบลูกหญิง  

เพ็ญชามา  (  Penchama  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยลูกหญิง  

ธิดากุล  (  Tidakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ปิยธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  

ภัทรธิดา  (  Pattaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  

ธัญธิดา  (  Tanyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  

ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  

ภัสรธิดา  (  Passaratida,  Patsaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  ,  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ศิริธิดา  (  Siritida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  

สิริธิดา  (  Siritida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ความรุ่งเรือง  

อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนุชากุล  (  Danuchakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนุชาพันธุ์  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนุชาวัลย์  (  Danuchawan  ,  Danuchawal  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ปิยดนุชา  (  Piyadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

จารุดนุชา  (  Jarudanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  

ภัทรดนุชา  (  Pattaradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  

ภัสรดนุชา  (  Passaradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ดนยากุล  (  Danayakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนยาวัลลี  (  Danayawanlee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

จารุดนยา  (  Jarudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  

ภัทรดนยา  (  Pattaradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  

ดนยาพรรณ  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

พิมลดนยา  (  Pimoldanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิไลดนยา  (  Pilaidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

วิมลดนยา  (  Wimoldanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

วิไลดนยา  (  Wilaidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

สกาวดนยา  (  Sakaodanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  ลูกหญิงขาว  

ศิริดนยา  (  Siridanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

สิริดนยา  (  Siridanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความเจริญ  

ภัสรดนยา  (  Passaradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

อาภาดนยา  (  Arpadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์