ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ดา

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ดา  หรือ  ฎา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กานดากุล   (  Kandakul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

ขวัญกานดา  (  Khwankanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  

เครือกานดา  (  Kruakanda  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

จารุกานดา  (  Jarukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก  

จิรกานดา  (  Jirakanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักยั่งยืน  

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูง  ,  มงกุฏ  ,  ป่าดง  

ชฎากุล  (  Chadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายชฎา  

ชฎากาญจน์  (  Chadakan  )  แปลว่า  มงกุฎทอง  

ชฎาพัชร์  (  Chadapach  )  แปลว่า  มงกุฎเพชร  

ชฎากานต์  (  Chadakan  )  แปลว่า  ชฎาอันเป็นที่รัก  

ชฎาพร  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ชฎานำสุขมาให้  

ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีชฎาเป็นเครื่องประดับ  

พัชรชฎา  (  Patcharachada  )  แปลว่า  มงกุฎเพชร  

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ  

ชนิดาภรณ์ (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ  

ชนิดาวัลลี  (  Chanidawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ  

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว  

ดารากุล  (  Darakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว  

ดาราวัลลี  (  Darawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว  

ดาราพิมล  (  Darapimol  )  แปลว่า  ดาวงาม  

ดาราวิมล  (  Darawimol  )  แปลว่า  ดาวงาม  

ดุจดารา  (  Dujdara  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

พัชรดารา  (  Patcharadara  )  แปลว่า  ดาวเพชร  

เพ็ญดารา  (  Pendara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดาว  

พิมพ์ดารา  (  Pimdara  )  แปลว่า  แบบดาว  ,  รูปดาว  

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว  

ดาริกากุล  (  Darikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว  

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า  แบบดาว  ,  รูปดาว  

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ  

ดารณีกุล  (  Daraneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ  

ดารณีกานต์  (  Daraneekan  )  แปลว่า  เรืออันเป็นที่รัก  

ดุจดารณี  (  Dujdaranee  )  แปลว่า  เหมือนเรือ  

พิมพ์ดารณี  (  Pimdaranee  )  แปลว่า  รูปเรือ  

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ธิดากุล  (  Tidakul  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง  ,  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ธิดาพัชร์  (  Tidapach  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  

พิมพ์ธิดา   (  Pimtida  )  แปลว่า  แบบลูกหญิง  ,  รูปลูกหญิง  

ภัทรธิดา  (  Pattaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม  

ภัสรธิดา  (  Patsaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  

อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน  (  ลูกที่เกิดจากลูกของตน  )  

นัดดากุล  (  Naddakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหลาน  

นัดดากานต์  (  Naddakan  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นที่รัก  

นัดดาภรณ์  (  Naddaporn  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นเครื่องประดับ  

ดุจนัดดา  (  Dujnadda  )  แปลว่า  เหมือนหลาน  

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  (  ลูกที่เกิดจากหลานของตน  )  

ปนัดดากุล  (  Panaddakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเหลน  

ดุจปนัดดา  (  Dujpanadda  )  แปลว่า  เหมือนเหลน  

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  หญิงสาว  

พนิดากุล  (  Panidakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

พนิดากานต์  (  Panidakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

พนิดาพร  (  Panidaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้  

พนิดาภรณ์  (  Panidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง  

พิมพ์พนิดา  (  Pimpanida  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง  

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่  

มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่  

ดุจมาดา  (  Dujmada  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

ปานมาดา  (  Panmada  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

พิมพ์มาดา  (  Pimmada  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่  

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  

รัชฎากุล  (  Ratchadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเงิน  

สิริรัชฎา  (  Siriratchada  )  แปลว่า  ผู้มีเงินมีความเจริญ

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  

รัชดากุล  (  Ratchadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเงิน  

รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า  เงินอันเป็นที่รัก  

ดุจรัชดา  (  Dujratchada  )  แปลว่า  เหมือนเงิน

พิมพ์รัชดา  (  Pimratchada  )  แปลว่า  รูปเงิน  

สิริรัชดา  (  Siriratchada  )  แปลว่า  ผู้มีเงินมีความเจริญ  

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เชื้อสาย  

ลดากุล  (  Ladakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก 

ลดาพัชร์  (  Ladapach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม   

ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เชื้อสายนำสุขมาให้  

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเชื้อสาย  

ลดาวรรณ  (  Ladawan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  

ภัสรลดา  (  Passaralada  ,  Patsaralada  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง  

ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์  

สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ  

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  หญิงสาว  

วนิดากุล  (  Wanidakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายนาง  

วนิดากานต์  (  Wanidakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ชไมวนิดา  (  Chamaiwanida  )  แปลว่า  นางทั้งคู่  

วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )  แปลว่า  สว่าง  

วิภาดากุล  (  Wipadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  ผู้หญิง  (   ไทยใช้ว่า  นาง  หรือ หญิงทั่วไป  )  

สุดากุล (  Sudakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายนาง  

สุดากานต์  (  Sudakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

สุดานาถ  (  Sudanath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง  

สุดาทิพย์  (  Sudatip  )  แปลว่า   นางเป็นของเทวดา  

สุดาภรณ์  (  Sudaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง  

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  

สุดาลักษณ์  (  Sudalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

เครือสุดา  (  Kruasuda  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง  

จารุสุดา  (  Jarusuda  )  แปลว่า  นางน่ารัก  ,  นางงาม  

จิรสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

ดุจสุดา  (  Dujsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ดนุสุดา  (  Danusuda  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

นันทสุดา  (  Nantasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

ประไพสุดา  (  Prapaisuda  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภาสุดา  (  Prapasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประดุจสุดา  (  Pradujsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

พัชรสุดา  (  Patcharasuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พิชญาสุดา  (  Pitchayasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิทยาสุดา  (  Piytayasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

เพ็ญสุดา  (  Pensuda  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง  

พิมพ์สุดา  (  Pimsuda  )  แปลว่า  แบบนาง  , รูปนาง  

พิมลสุดา  (  Pimolsuda  )  แปลว่า  นางงาม  

วิมลสุดา  (  Wimolsuda  )  แปลว่า  นางงาม  

วิภาสุดา  (  Wipasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  

สุทธิสุดา  (  Suttisuda  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

โสภาสุดา  (  Sopasuda  )  แปลว่า  นางงาม  

อรสุดา  (  Ornsuda  )  แปลว่า  นางงาม  

อาภาสุดา  (  Arpasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ