ชื่อที่มีตัว มอม้า ( ม )

      ชื่อที่มีตัว มอม้า   หรือ  ม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กุสุมา  (  Kusama  )  แปลว่า  ดอกคำ  

ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่ 

ชไมนาฏ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นางทั้งคู่ 

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง 

ปทุมา  (  Patumma  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง  

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน  

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย 

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า   น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย  ,  มีรสหวาน  

มณฑา  (  Monta  ,  Montha  )   แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง  

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง  

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย  

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง  

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว 

มัลลิกา  (  Manlika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ  

มัศยา  (  Matsaya  )  แปลว่า  ปลา  

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา  

เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  หัวใจ  

กษมา  (  Kasama  )  แปลว่า  ความอดกลั้น  

กัมพล  (  Kampol  )  แปลว่า  ผ้าทอด้วยขนสัตว์  

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย  

คม  (  Kom  )  แปลว่า  อ่อนน้อม  ,  ไหว้  ,  คำนับ  ,  เฉียบแหลม  

ชม  (  Chom  )  แปลว่า  สรรเสริญ  ,  ยกย่อง  ,  ดูด้วยความพอใจ

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เท่า  

พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน  

พร้อมพงษ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน 

มกรา  (  Makara  )  แปลว่า  ชื่อเดือนมกราคม  

มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า  สิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ  

มนัส  ( Manas  )  แปลว่า  ใจ  

มนตรี  (  Montree  )  แปลว่า  ที่ปรึกษา  

มณฑล  (  Moltol  )  แปลว่า  แคว้น  ,  บริเวณ  

มธุกร  (  Matukorn  )  แปลว่า  แมลงผึ้ง  (  ผู้ทำน้ำหวาน )  

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  เกิดแต่ใจ  คือ ความรัก

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม  

มังกร  (  Mangkorn  )  แปลว่า  สัตว์ในนิยายรูปคล้ายงู 

มาณพ  (  Manop  )  แปลว่า  ชายหนุ่ม  

มานพ  (  Manop  )  แปลว่า  คน  

มานะ  (  Mana  )  แปลว่า  ความตั้งใจจริง  

มานัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ  

มานิต  (  Manit  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ  

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม  

มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  ไข่มุก  

เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด  

เมธี  (  Metee  ,  Methee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  แกะ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก