ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อมร

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อมร มีดังนี้  อาทิเช่น  

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  , เทวดา  

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

อมรเจษฎ์  (  Amornjes  )  แปลว่า  ผู้เจริญที่สุดยั่งยืน  ,  พี่ผู้ยั่งยืน

อมรเชษฐ์  (  Amornchet  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน

อมรณัฐ  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

อมรชัย  (  Amornchai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน  

อมรไชย  (  Amornchai  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเจริญกว่า  

อมรเดช  (  Amorndech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

ถิรอมร  (  Thiraamorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายแข็งแรง 

อมรเทพ  (  Amorntep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ไม่ตาย 

อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน  

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยั่งยืน  

อมรพิทย์  (  Amornpit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน  

อมรพิชญ์  (  Amornpich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ยั่งยืน  

อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน  

อมรวิชญ์  (  Amornwich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ยั่งยืน 

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

อมรวัฒน์  (  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน  

อมรวัจน์  (  Amornwaj , Amornwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันยั่งยืน  

อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายน่ารัก  

อมรภัสร์  (  Amornpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน 

อมรยุทธ์  (  Amornyut  )  แปลว่า  การรบพุ่งที่ยั่งยืน 

อมรลักษณ์  (  Amornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยั่งยืน 

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน  

อมรรัฐ  (  Amornrat  )   แปลว่า  แว่นแคว้นยั่งยืน  

อมรสัณห์  (  Amornsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพยั่งยืน , งามยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์