ชื่อที่มีคำว่า มาส

       ชื่อที่มีคำว่า  มาส  หรือ  มาศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน  

ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  ,  งามดั่งดวงจันทร์  

จิรมาส  (  Jiramas  )  แปลว่า  ยั่งยืนดั่งดวงจันทร์  

จุไรมาส  (  Juraimas  )  แปลว่า  ไรผมงามดั่งจันทร์  

จุรีมาส  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดรูปดวงจันทร์  

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์  

ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ทั้งคู่  

ชุติมาส  (  Chutimas  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งดวงจันทร์  

ฐิติมาส  (  Thitimas  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งดวงจันทร์  

ดนุมาส  (  Danumas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ฉัน  

ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นกจันทรา  

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันจันทร์  ,  วันจันทรา 

ธิดามาส  (  Tidamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งจันทรา  

นันทมาส  (  Nantamas  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งจันทรา  

นิศามาส  ( Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งจันทรา  

ปิยะมาส  (  Piyamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ที่รัก  

ผกายมาส  (  Phakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทรา  

ลดามาส  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาจันทรา  

สกาวมาส  (  Sakaomas  )   แปลว่า  ขาวดั่งจันทร์  

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ,  รัศมีจันทร์  

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  

กมลมาศ  (  Kamolmas  )  แปลว่า  ดอกบัวทองคำ  

ขจีมาศ  (  Khajeemas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  

จงกลมาศ  (  Jongkolmas  )  แปลว่า  บัวทอง  

จุไรมาศ  (  Juraimas  )  แปลว่า  ไรผมงามดั่งทอง  

จุรีมาศ  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดทองคำ  

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทองคำ  

ชไมมาศ  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่  

ชุติมาศ  (  Chutimas  )  แปลว่า  ความสว่างไสวแห่งทองคำ 

ฐิติมาศ  (  Thitimas  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งทองคำ  

ดนุมาศ  (  Danumas  )  แปลว่า  ทองคำฉัน  

เฌอมาศ  (  Chermas  )  แปลว่า  ต้นไม้ทองคำ  

ทิชามาศ  (  Tichamas  )  แปลว่า  นกทองคำ  

ทิพามาศ  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันแห่งทองคำ  

ธิดามาศ  (  Tidamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งทองคำ  

ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินทองคำ  

ปิยะมาศ  (  Piyamas  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก  

ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  

พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  

ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาทองคำ  

วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง  

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  รัศมีทอง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ