ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ศักดิ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ศักดิ์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึ่ง  ,  ความอุตสาหะ , อำนาจ  ,  กระบี่   

ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความอุตสาหะ 

ศักดิ์ชาญ  (  Sakchan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความเชี่ยวชาญ

ศักดิ์พิเชฐ  (  Sakpichet  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเจริญยิ่ง 

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความสามารถ ,  ผู้พากเพียรมีความอุตสาหะ 

พุทธิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความสามารถ

พุฒิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ

เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและความดี

เกษมศักดิ์  (  Kasemsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถสบายใจ 

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน  

ไชยศักดิ์  (  Chaiyasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเจริญกว่า  

ฐิติศักดิ์  (  Titisak  ,  Thitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดำรงอยู่ 

ณรงค์ศักดิ์  (  Narongsak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งการรบ 

ณัฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์  

ถิรศักดิ์  (  Thirasak  )  แปลว่า  ที่พึ่งอันมั่นคง  

ทวีศักดิ์  (  Taweesak  ,  Taveesak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเพิ่มขึ้น 

ธิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเชี่ยวชาญ 

ธนศักดิ์  (  Tanasak  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินและมีความสามารถ 

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ 

นันทศักดิ์  (  Nantasak  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสามารถ 

นรศักดิ์  (  Norrasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ 

นิธิศักดิ์  (  Nitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเป็นขุมทรัพย์  

ปิติศักดิ์  (  Pitisak  )  แปลว่า  การยินดีในความสามารถ

ปิยศักดิ์  (  Piyasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันเป็นที่รัก  

พงศ์ศักดิ์  (  Pongsak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสามารถ  

พงษ์ศักดิ์  (  Pongsak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสามารถ 

ศุทธิศักดิ์  (  Suttisak  ) แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความสะอาด  , ที่พึ่งอันบริสุทธิ์  

ศุภศักดิ์  (  Supasak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ารัก  ,  ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเจริญ 

ศิรศักดิ์  (  Sirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่สุด  

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความเชี่ยวชาญ  

สุทธิศักดิ์  (  Suttisak  )  แปลว่า  ที่พึ่งอันบริสุทธิ์  

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

ยุทธศักดิ์  (  Yuttasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งการรบพุ่ง

ฤทธิศักดิ์  (  Rittisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมีความสามารถ

เลิศศักดิ์  (  Lerssak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดียิ่ง

สิทธิศักดิ์  (  Sittisak  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรม ,  ผู้มีความสามารถมีความสำเร็จ

อมรศักดิ์  (  Amornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน  

อุดมศักดิ์  (  Udomsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "