ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับป่า

      ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับป่า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า  

วนาลี  (  Wanalee  ,  Vanalee  )  แปลว่า  แนวป่า  

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

ไพรระหง  (  Prairahong  )  แปลว่า  ป่าสูง 

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา 

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า เครื่องประดับแห่งเครือเถา 

ลดาวัลยา  (  Ladawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา

วัลย์  (  Wal,  Wan  )  แปลว่า  เครือเถา 

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา

พนาวัลย์  (  Panawal  ,  Panawan  )  แปลว่า  เครือเถาป่า  

วนัสลดา  (  Wanaslada  )  แปลว่า  เครือเถาป่า 

อรัญลดา  (  Aranlada  )  แปลว่า  เครือเถาป่า

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า

อารัญญา (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า  , ดง 

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  , ดง  

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า  

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  ภูเขา 

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้  

พง  (  Pong  )  แปลว่า  ดงหญ้า  ,  ดงไม้  

วนัส  (  Wanas  ,  Vanas  )  แปลว่า  ป่า  

วนา  (  Wana  ,  Vana  )  แปลว่า ป่า ,  ดง  

ภูผา  (  Poopha  )  แปลว่า  เขาหิน 

ภู  (  Poo  )  แปลว่า  เขา  

วงกต  (  Wongkot  )  แปลว่า  ชื่อภูเขา  

สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  กิ่งไม้  

สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  

หัสดิน  (  Hassadin  )  แปลว่า  ช้าง 

อรรณพ  (  Annop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำ 

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า  

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อารัญ  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า  

อารัณย์  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก