ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ประ

       ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ประ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป  

ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป 

ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาวที่กระจายออกไป  

ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้  

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง  

ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  

ประยงค์  (  Prayong  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีใบคล้ายใบแก้วดอกเล็กๆเป็นช่อสีเหลือง  

  ชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิเช่น  

ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด  

ประกิต  (  Prakit  )   แปลว่า  ประกอบ  

ประจง  (  Prajong  )  แปลว่า  บรรจง  ,  ทำให้ดี  

ประจวบ  (  Prajuab  )  แปลว่า  ประสบ  ,  พบ  ,  สบเหมาะ  

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก  

ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน  

ประดิษฐ์  (  Pradis  )  แปลว่า  จัดทำขึ้น  ,  คิดทำขึ้น  

ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  โคมไฟ  

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

ประภัสร์  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ประโมทย์  (  Pramot  ,  Pramoet  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  

ประสบ  (  Prasob  )  แปลว่า  พบ  

ประสพ  (  Prasop  )  แปลว่า  การเกิดผล  

ประสาธน์  (  Prasat  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ,  เครื่องประดับ  

ประภาพ  (  Prapap  )  แปลว่า  อำนาจ  

ประสาน  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้เข้ากันสนิท  ,  เชื่อม  

ประสาร  (  Prasan  )  แปลว่า  คลี่ออก  

ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ  

ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  

ประหยัด  (  Prayad  )  แปลว่า  ออม  ,  ยับยั้ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ