ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่าดา

     ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า ดา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ญดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ญดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้  

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  ลูกของลูก  ,  หลานปู่  ,  หลานตา  

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  ,  ลูกหญิง  

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน  

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน  ,  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน  

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น 

ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้นเป็นเครื่องประดับ

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาอันเป็นที่รัก  

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถามีดอกเป็นพวงสีขาวกลิ่นหอมเย็น  

ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  เครือเถาน้อง  ,  น้องผู้เป็นเครือเถา  

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  สว่าง  

ดารา  (  Dara   )  แปลว่า  ดาว  

ศศิดารา  (  Sasidara  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว  

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  

ยลดา  (  Yonlada  )  แปลว่า  นางงาม  ,  มองดูนาง  

ฐิติลดา  (  Titilada  ,  Thitilada  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งเครือเถา  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว  

เจษฎา  (  Jetsada  ,  Jessada  )  แปลว่า  พี่  ,ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้เจริญที่สุด  

เจษฎากุล  (  Jetsadakul  ,  Jessadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่  ,  เชื้อสายผู้เจริญที่สุด  

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  ,  Jetsadaporn  )  แปลว่า  ผู้เจริญที่สุดนำสุขมาให้

ธาดา  (  Tada  ,  Thada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง  ,  พระพรหม  

ธาดาพงศ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง  

ธาดาพงษ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง

สุรธาดา  (  Suratada  )  แปลว่า  เทพผู้สร้าง

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  อิ่มใจ  ,  ยินดี  

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก