ชื่อที่มีคำว่า ธัญ

      ชื่อที่มีคำว่า ธัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  , ดี  ,  เลิศ  ,  ข้าวเปลือก

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันรุ่งเรือง  

ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  

ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง 

ธัญญาพันธุ์  (  Tanyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง 

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ธัญญามณี  (  Tanyamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  ,  Tanyathip  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเป็นของเทวดา 

ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธัญญาภัสร์  (  Tanyapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมีแสงสว่าง  

ธัญญาภัค  (  Tanyapak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

ดุจธัญญา  (  Dujtanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  

พิมพ์ธัญญา  (  Pimtanya  )  แปลว่า  รูปเลิศ  

พิมลธัญญา  (  Pimoltanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันหมดจด  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ธัญ   (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  ,  ข้าวเปลือก  

ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  ,  ข้าวเปลือก  

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ธัญพงศ์  (  Tanyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง  

ธัญพงษ์  (  Tanyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง 

ธัญกานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

ธัญกุล  (  Tanyakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  

ธัญกนิษฐ์  (  Tanyakanit  )   แปลว่า  น้องผู้รุ่งเรือง

ธัญณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ธัญณัฏฐ์  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 

ธัญวุฒิ  (  Tanyawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 

ธัญพิสิฐ  (  Tanyapisit  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐรุ่งเรือง  

ธัญภัทร์  (  Tanyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง

พีรธัญญ์  (  Peeratan  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง  

พุฒิธัญญ์  (  Puttitan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมีความมั่งคั่ง 

สุรธัญญ์  (  Suratan  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ