ชื่อที่มีคำว่า ดนุ

     ชื่อที่มีคำว่า ดนุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง 

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นเครือเถา  ,  เครือเถาฉัน  

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องน้อย  

ดนุภัค  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ 

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ตน  ,  ข้าพเจ้า  

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก  

ดนุชาญ  (  Danuchan  )  แปลว่า  ฉันผู้ชำนาญ  ,  ฉันผู้คล่องแคล่ว  

ดนุพงศ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  

ดนุพงษ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน 

ดนุนาท  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันกึกก้อง 

ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ  

ดนุภัทร์  (  Danupat  )  แปลว่า   ฉันน่ารัก  

ดนุวัฒน์  (  Danuwat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ 

ดนุภัสร์  (  Danupas  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  ,  ฉันรุ่งเรือง  

ดนุภาคย์  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันโชคดี  

ดนุนันท์  (  Danunan  )  แปลว่า  ฉันมีความยินดี  

ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ลักษณะฉัน  

ดนุสันต์  (  Danusan  )  แปลว่า  ฉันสงบ 

ดนุสัณห์  (  Danusan  )  แปลว่า  ฉันงาม  ,  ฉันสุภาพ 

ดนุสิทธิ์  (  Danusit  )  แปลว่า  ฉันมีความสำเร็จ 

ดนุอมร  (  Danuamorn  ) แปลว่า  ฉันยั่งยืน 

ดนุวุฒิ  (  Danuwut  )  แปลว่า  ฉันมีความรู้  ,  ฉันมีความเจริญ 

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ