ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า กัน

       ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า กัน มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง 

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม  

กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม 

ดนุกัญญา  (  Danukanya  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม  ,  ราศีกันย์  

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม  

กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

จารุกันย์  (  Jarakan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางน่ารัก  

ชนากันย์  (  Chanakan  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  

ประไพกันย์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

ปรียากันย์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ลดากันย์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถานาง  ,  เชื้อสายนาง

อาภากันย์  (  Arpakan  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,  แสงแห่งนางงาม

ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  ,  Thipkanya  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

ดนุกันยา (  Danukanya  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

กัลยา  (   Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

ชุติกัลยา  (  Chutikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ดนุกัลยา  (  Danukanlaya  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดุจกัลยา  (  Dujkanlaya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  ,  ดั่งนางงาม

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

เครือกัลยา  (  Kruakanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายนางงาม  ,  นางผุ้เป็นเชื้อสาย

กัญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง ,  ทองคำ  

สุกัญจนา  (  Sukanjana  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  

เครือกัญจน์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

ทวิชากัญจน์   (  Tawichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ  

ทิชากัญจน์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ 

พิมพ์กัญจน์  (  Pimkan  )  แปลว่า  รูปทอง  

กัญจน์มณี  (  Kanmanee  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่า  

ลดากัญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทอง  ,  เชื้อสายทอง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  ตัด  ,  โกน  

กัญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  

กัณห์  (  Kan  )  แปลว่า  ดำ  

กรรณ (  Kan  )  แปลว่า  หู  

ดนัยกัญจน์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายทอง 

ปิยกัญจน์  (  Piyakan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก  

พุฒิกัญจน์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ทองแห่งความมั่นคง , ทองแห่งความเจริญ  

พิสุทธิกัญจน์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์ 

วุฒิกัญจน์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ทองแห่งความเจริญ  

ถิรกัญจน์  (  Thirakan  )  แปลว่า  ทองแห่งความมั่นคง

ศิรกัญจน์  (  Sirakan  )  แปลว่า  ยอดทอง 

ศุภกัญจน์  (  Supakan  ,  Suppakan  )  แปลว่า  ทองแห่งความดีงาม  

สุรกัญจน์  (  Surakan  )  แปลว่า  ทองแห่งผู้กล้า  

อติกัญจน์  (  Atikan  )  แปลว่า  ทองงาม  

กันต์มนัส  (  Kanmanas  )  แปลว่า  ตัดใจ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์