ชื่อที่มีคำว่า อา

        ชื่อที่มีคำว่า อา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีจรรยา  ,  ผู้ทำตามแบบแผน 

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ  

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  รัศมี  ,  ความสว่าง 

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ  

อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า  

อารัณยา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า  

อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื้อแผ่  

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงนำสุขมาให้  

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงเครื่องประดับ  ,  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ  

อาภาณัฐ  (   Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

อาภาทิพย์  (  Arpatip , Arpathip  )  แปลว่า  ความสว่างเป็นของเทวดา

อาภาภัสร์  (  Arpapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  แสงแห่งเครือเถา 

ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  แสงดวงดาว  ,  ดวงดาวแห่งความสว่าง 

นรีอาภา  (  Nareearpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง 

พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )  แปลว่า  รูปแห่งความสว่าง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

อาคเนย์  (  Arkane  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  

อาคม  (  Arkom  )  แปลว่า  การมา  

อาชา  (  Archa  )  แปลว่า  ม้า  

อาชาไนย  (  Archanai  )  แปลว่า  ม้าที่ฝึกดีแล้ว 

อาทร  (  Artorn  )  แปลว่า  ความเอาใจใส่ , ความเอื้อเฟื้อ 

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

อานุภาพ  (  Arnupap  )  แปลว่า  อำนาจ  

อานนท์  (  Arnon  )  แปลว่า  ความยินดี  

อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ  

อารัญ  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า 

อารัณย์  (  Arran  )  แปลว่า  ป่า  

อาสา  ( Arsa  )  แปลว่า  ทำโดยเต็มใจ  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า แสงแห่งนักปราชญ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร