ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่าแสง

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่า แสง มีดังนี้  อาทิเช่น  

แสง (  Saeng  )  แปลว่า  ความสวา่ง ,  เพชรพลอย  ,  

แสงจันทร์  (  Saengjan  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใบโตเท่าใบมณฑามีสีนวล

แสงจันทรา  (  Saengjantra  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงจันทร์  

แสงดารา  (  Saengdara  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว 

แสงดาว  (  Saengdao  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว  

แสงดาริกา  (  Saengdarika  )  แปลว่า  ความสว่างจากดวงดาว  

แสงเงิน  (  Saengngern  )  แปลว่า  ความสว่างแร่สีขาวเป็นมันเนื้อแน่นไม่มีสนิม , เวลาใกล้ดวงอาทิตย์จะ

ขึ้นมีแสงขาวเรื่อๆ

แสงทอง  (  Saengtong  )  แปลว่า  ความสว่างจากทองคำ , เวลาใกล้ดวงอาทิตย์จะขึ้น มีแสงแดงๆของ

ดวงตะวัน

แสงตะวัน  (  Saengtawan  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงอาทิตย์  

แสงรวี  (  Saengrawee  ,  Saengravee  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงตะวัน  

แสงรพี  (  Saengrapee  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงตะวัน  

แสงเพชร  (  Saengpech  )  แปลว่า  ความสว่างของเพชรเป็นประกายรุ้ง 

แสงรัชนี  (  Saengratchanee  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งราตรี 

แสงทิพย์  (  Saengtip ,  Saengthip  )  แปลว่า  ความสว่างเป็นของเทวดา  

แสงธิดา  (  Saengtida  ,  Saengthida  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งลูกหญิง  

แสงนพเก้า  (  Saengnoppakou  )  แปลว่า  ความสว่างของพลอยทั้งเก้า

แสงนภา  (  Saengnapa  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง  

แสงเนตร  (  Saengnet  )  แปลว่า  ตาสว่าง  

แสงภัสรา  (  Saengpatsara  ,  Saengpassara  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างรุ่งเรือง  

แสงมณี  (  Saengmanee  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งดวงแก้ว  

แสงมาส  (  Saengmas  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงจันทร์  

แสงมาศ  (  Saengmas  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งทองคำ 

แสงพรรณราย  (  Saengpannarie  )  แปลว่า  ความสว่างที่มีสีพรายๆ ,  ผู้มึความสว่างงามผุดผ่อง  

แสงลดา  (  Saenglada  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งเครือเถา  

แสงฤดี  (  Saengrudee  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งความยินดี 

แสงฤทัย  (  Saengrutai  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งใจ  

แสงสุรีย์  (  Saengsuree  )  แปลว่า  ความสว่างของดวงตะวัน  

แสงอุษา  (  Saengusa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง  ,  เวลาใกล้ดวงอาทิตย์จะขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ