ชื่อที่มีคำว่า วี

        ชื่อที่มีคำว่า วี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ  ,  ผู้พากเพียร

วีริยา  (  Weeriya  )  แปลว่า  ความเพียร  ,  ความกล้า  ,  ความบากบั่น  

วีณา  (  Weena  ,  Veena  )  แปลว่า  พิณ  

วีชนี  (  Weechanee  ,  Veechanee  )  แปลว่า  พัด 

วีรลดา  (  Weeralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร  

วีรวัลยา  (  Weerawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร 

วีรวัลย์  (  Weerawal  ,  Weerawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเพียร 

วีรลาวัณย์  (  Weeralawan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงงามยิ่ง  ,  ผู้พากเพียรงามยิ่ง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วีระ  (  Weera  , Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ ,  ผู้พากเพียร  ,  ผู้แข็งแรง  ,  นักรบ  ,  ผู้มีกำลัง

วีระวุฒ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่นับถือ

วีระวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้พากเพียรมีความเจริญ  

วีระกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงอันเป็นที่รัก  ,  ผู้พากเพียรอันเป็นที่รัก  

วีระชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้พากเพียร  

วีระไชย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ผู้พากเพียรเจริญกว่า  

วีระณัฐ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร

วีระณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร 

วีระลักษณ์  (  Weeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแข็งแรง , ผู้มีลักษณะพากเพียร 

วีระพงศ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  

วีระพงษ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  

วีระพันธุ์  (  Weerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  

วีระพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความเจริญ  

วีระวัฒน์  (  Weerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความเจริญ 

วีระภัสร์  (  Weerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้พากเพียร 

วีรวุฒ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่นับถือ  

วีรวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้พากเพียรมีความเจริญ  

วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงอันเป็นที่รัก  ,  ผู้พากเพียรอันเป็นที่รัก    

วีรชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้พากเพียร

วีรไชย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ผู้พากเพียรเจริญกว่า 

วีรณัฐ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร 

วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร 

วีรลักษณ์  (  Weeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพากเพียร  ,  ผู้มีลักษณะแข็งแรง 

วีรพงศ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  

วีรพงษ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  

วีรพันธุ์  (  Weerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายแข็งแรง  

วีรพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความเจริญ  

วีรวัฒน์  (  Weerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความเจริญ 

วีรภัสร์  (  Weerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้พากเพียร 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์