ชื่อที่มีความหมายว่า ความยินดี

         ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายว่า ความยินดี มีดังนี้  อาทิเช่น

ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี  

ฤดีกานต์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก 

ฤดีภรณ์  (  Rudeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่มีความยินดี 

ฤดีนาฏ  (  Rudeenat  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

ฤดีนุช  ( Rudeenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความยินดี  

ฤดีภัค  (  Rudeepak  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีโชคดี  

ฤดีภัทร์ (  Rudeepat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีน่ารัก  

ฤดีรจนา  (  Rudeerotjana  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

ฤดีรุจิรา  (  Rudeerujira  )  แปลว่า ผู้มีความยินดีงาม  

ฤดีจันทรา  (  Rudeejantra  )  แปลว่า  จันทร์แห่งความยินดี  

ฤดีผกา  (  Rudeephaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความยินดี  

ฤดีรัชนี  (  Rudeeratchanee  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งราตรี 

ฤดีลดา  (  Rudeelada  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความยินดี  

ลดาฤดี  (  Ladarudee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความยินดี  

ชไมฤดี  (  Chamairudee  )  แปลว่า  ยินดีทั้งคู่

ดลฤดี  (  Dolrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  

ดุจฤดี  (  Dujrudee  )  แปลว่า  เหมือนยินดี  

ทิพย์ฤดี  (  Tiprudee  )  แปลว่า  ความยินดีเป็นของเทวดา  

พิมพ์ฤดี  (  Pimrudee  )  แปลว่า  แบบยินดี  ,  ผู้มีความยินดี  

พิสุทธิ์ฤดี  (  Pisutrudee  )  แปลว่า  ความยินดีที่หมดจด  

เพ็ญฤดี  (  Penrudee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความยินดี  

ยลฤดี  (  Yolrudee , Yonrudee  )  แปลว่า  มองดูด้วยความยินดี  

โศภิตฤดี  (  Sopitrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

โสภิตฤดี  (  Sopitrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

สุทธิฤดี  (  Suttirudee  )  แปลว่า  ความยินดีที่หมดจด  

อรฤดี  (  Ornrudee  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

อภิฤดี  (  Apirudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง  

อัปสรฤดี  (  Apsornrudee  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้มีความยินดี 

อาภาฤดี  (  Arparudee   )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความยินดี  

อุษาฤดี  (  Usarudee  )  แปลว่า  เช้าตรู่แห่งความยินดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง