ชื่อที่มีความหมายว่า เครื่องประดับ

         ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  แปลว่า  เครื่องประดับ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ 

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ  

กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลทองคำ  

กำไลรัตน์  (  Kamlairat  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร 

กุณฑล  (  Kuntol  ,  Kunton  )  แปลว่า  ต่างหู  

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  

กัญจนาภรณ์  (  Kamjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

จารุภรณ์  (  Jaruporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ 

ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่  

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ 

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ  

ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน  

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ  

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรพลอยเป็นเครื่องประดับ

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรพลอยเป็นเครื่องประดับ  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความน่ารักเป็นเครื่องประดับ 

ภัสราภรณ์  (  Patsaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ 

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ 

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเครือเถา  

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับจันทรา  

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า  

มุก  (  Muk  )  แปลว่า  ไข่มุก  

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินมีหลายสี  หลายชนิด ใช้ทำเครื่องประดับ

บุษราคัม  (  Butsarakam  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

ทับทิม  (  Tabtim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง  

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน  

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ , ทอง 

กัญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

พัชระ  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร 

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร  

เพชร  (  Pech  )  แปลว่า  พลอยสีใสน้ำแวววาวเป็นประกาย  

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  ,  สีไม้ไผ่  ,  เพชรตาแมว  

นิล  ( Nil  ,  Nin  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

หิรัญ  (  Hiran  )  แปลว่า  เงิน

กษาปณ์   (  Kasap  )  แปลว่า  เงินตรา  

นิธิ  (  Niti )  แปลว่า  ขุมทรัพย์  

ภูษิต  (  Poosit  )  แปลว่า  ประดับ  

มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  ไข่มุก  

ประวิช  (  Prawich  )  แปลว่า  แหวน  

อลงกต  (  Alongkot  )  แปลว่า  ประดับ  

อลงกรณ์  (  Alongkorn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง