ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ปะ

           ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ปะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี  

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน  

ปฏิมากานต์  (  Patimakan  )  แปลว่า  รูปแทนอันเป็นที่รัก 

ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้  

ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนเครื่องประดับ  

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  

ปริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัวหลวง 

ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง 

ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก 

ปวิชาพัชร์  (  Pawichapach  )  แปลว่า  แหวนเพชร  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ปวีณ  (  Paween  ,  Paveen  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี   

ปวัฒน์  (  Pawat  )  แปลว่า  ความเป็นไป  

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ความมีไหวพริบ  

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก  ,  ครั้งแรก  

ปฐมพงษ์  (  Patom  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  

ปฐมพัฒน์  (  Patompat  )  แปลว่า  ความเจริญครั้งแรก  

ปฐมภัทร์  (  Patompat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักคนแรก  

ปฐมภัสร์  (  Patompas  )  แปลว่า  ความสว่างครั้งแรก  

ปวิช  (  Pawich  )  แปลว่า  แหวน  

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจไว้  

ปทีป  (  Pateep  )  แปลว่า  โคมไฟ  

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  การกำหนดขั้นความรู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัย , ความกำหนดรู้  

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  ตำรา  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ