ชื่อชายที่มีคำว่า คชา

     ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า คชา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

คชา  (  Kacha  )  แปลว่า  ช้าง  

คชากานต์  (  Kachakan  )  แปลว่า  ช้างอันเป็นที่รัก  

คชากาญจน์  (  Kachakan  )  แปลว่า  ช้างทองคำ  

คชากุล  (  Kachakul ,  Kachakun  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง  

คชาพงศ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง  

คชาพงษ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง  

คชาพันธุ์  (  Kachapan  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง  

คชาเพชร  (  Kachapech  )  แปลว่า  ช้างเพชร  , ช้างแก้ว  

คชาชาญ  (  Kachachan  )  แปลว่า  ช้างคล่องแคล่ว  

คชาชัย  (  Kachachai  )  แปลว่า  ช้างชนะ

คชาพน  (  Kachapon  )  แปลว่า  ช้างป่า  

จิรคชา  (  Jirakacha  )  แปลว่า  ช้างยั่งยืน  

ตรีคชา  (  Treekacha  ,Trikacha  )  แปลว่า  สามช้าง  ,  ปลาช้าง  

ถิรคชา  (  Thirakacha  )  แปลว่า  ช้างแข็งแรง  

คชานันท์  (  Kachanan  )  แปลว่า  ช้างแห่งความยินดี  

คชานาท  (  Kachanat  )  แปลว่า  ช้างร้อง  , ช้างแห่งความบันลือ

คชาพร  (  Kachaporn  )  แปลว่า  ช้างนำสุขมาให้  

คชาพัฒน์  (  Kachapat  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ  

คชาภัทร์  (   Kachapat  )  แปลว่า  ช้างน่ารัก  

คชาภัสร์  (  Kachapas  )  แปลว่า  ช้างแห่งแสงสว่าง  

คชารัฐ  (  Kacharat  )  แปลว่า  ช้างแห่งแว่นแคว้น  

คชารัตน์  (  Kacharat  )  แปลว่า  ช้างแก้ว  

คชาลักษณ์  (  Kachalak  )  แปลว่า  ช้างมีลักษณะดี  

คชายุทธ์  (  Kachayut  )  แปลว่า  ช้างสงคราม  

คชาวุฒิ  (  Kachawut  )  แปลว่า  ช้างแห่งความเจริญ  

คชาศิลป์  (  Kachasil  ,  Kachasin  )  แปลว่า  ช้างการช่าง  

สุรคชา  (  Surakacha  )  แปลว่า  ช้างกล้า 

อัครคชา  (  Akkarakacha  )  แปลว่า  ช้างเลิศ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "