ชื่อที่มีคำแปลว่า ทั้งคู่

     ชื่อที่มีคำแปลว่า  ทั้งคู่  หรือ  ทั้งสอง  หรือ  สอง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ขื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง  

ชไมกานดา  (  Chamaikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ 

ชไมกานตา  (  Chamaikanta  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักทั้งคู่

ชไมกันยา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่  ,  นางงามทั้งคู่  

ชไมกัญญา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่  ,  นางงามทั้งคู่  

ชไมกัลยา  (  Chamaikanlaya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่

ชไมนาฏ  (  Chamainat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่ 

ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชไมอร  (  Chamaiorn  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่

ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่

ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่

ชไมพรรณ  (  Chamaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่

ชไมวรรณ  (  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่

ชไมวัลย์  (  Chamaiwal  ,  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่  

ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่  

ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน  

ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนนำสุขมาให้

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา  

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนมีความงาม  

ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนมีความงาม  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ทวี  (  Tawee  ,  Tavee   )  แปลว่า  สอง  ,  เพิ่มขึ้น  ,  มากขึ้น  

ทวีพงศ์  (  Taweepong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น

ทวีพงษ์  (  Taweepong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น  

ทวีพันธุ์  (  Taweepan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น  

ทวีกุล  (  Taweekul  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น  

ทวีกานต์  (  Taweekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมากขึ้น  

ทวีวุฒิ  (  Taweewut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มากขึ้น  ,  ผู้มีความเจริญมากขึ้น  

ทวีณัฐ  (  Taweenat  )  แปลว่า  มีนักปราชญ์เพิ่มขึ้น

ทวีณัฏฐ์  (  Taweenat  )  แปลว่า  มีนักปราชญ์เพิ่มขึ้น  

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  

ทวิ  (  Tawi  )  แปลว่า  สอง

ทวิณัฐ  (  Tawinat  )  แปลว่า  สองนักปราชญ์  

ทวิณัฏฐ์  (  Tawinat  )  แปลว่า  สองนักปราชญ์  

ทวิกานต์  (  Tawikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งสอง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์