ชื่อที่มีคำว่า อมร

     ชื่อที่มีคำว่า  อมร  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  

อมรทิพย์  (  Anorntip  ,  Amornthip  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเป็นของเทวดา

อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

อมรพิชญ์  (  Amornpich  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันยั่งยืน  

อมรพันธุ์  (  Amornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน  

อมรพัชร์  (  Amornpach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน   

อมรลดา  (  Amornlada  )  แปลว่า เครือเถาผู้ยั่งยืน  

อมรวัลย์  (  Amornwan  ,  Amornwal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน  

อมรวัลยา  (  Amornwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน 

อมรนาฏ  (  Amornnat  ) แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

อมรนุช  (  Amornnuch  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

ศศิอมร  (  Sasiamorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนดั่งจันทรา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

อมรณัฐ  (   Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน  

อมรภัสร์  (  Amornpas  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองอันยั่งยืน  

อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่ยั่งยืน  

อมรวัฒน์  (  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

อมรวุฒิ  (  Amornwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน  

อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน  

อมรรัฐ  (  Amornrat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นอันยั่งยืน  

อมรยศ  (  Amornyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันยั่งยืน  

อมรลักษณ์  (  Amornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ยั่งยืน  

อมรชัย  (  Amornchai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน  

อมรไชย  (  Amornchai  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนเจริญกว่า   

ศิริอมร  (  Siriamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์