ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ระ

      ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า ระ  และ  มีคำนำหน้าว่า ระ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี  ,  เวลาค่ำ

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า   ดวงจันทร์  

รชตะ  (  Rachata  )  แปลว่า  เงิน  

รจิต  (  Rajit  )  แปลว่า  งดงาม  

รดี  (  Radee  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความชอบใจ  

รติ  (  Rati  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความชอบใจ  

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน 

รวิพรรณ  (  Rawipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน 

รวิพันธุ์   (  Rawipan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

รวิกานต์  (  Rawikan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก 

รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน 

รพิพันธุ์  (  Rapipan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

ระเบียบ  (  Rabiab  )  แปลว่า  ความเรียบร้อย  

ระย้า   (  Raya  )   แปลว่า  พวง  

ระรื่น  (  Raruen  )  แปลว่า  ชื่น  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

รวิ  (  Rawi  ,  Ravi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รวิกุล  (  Rawikul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รวิวงศ์  (  Rawiwong  ,  Raviwong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงตะวัน  

รวิวงษ์  (  Rawiwong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงตะวัน 

รวิภัสร์  (  Rawipas  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รวีกุล  (  Raweekul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รวีกานต์  (  Raweekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก 

รวีพันธุ์  (  Raweepan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รวีพงศ์  (  Raweepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รวีพงษ์  (  Raweepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน 

รวีณัฐ  (  Raweenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงตะวัน  

รวีณัฏฐ์  (  Raweenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงตะวัน

รพิ  (  Rapi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รพิภัสร์  (  Rapipas  )  แปลว่า  แสงตะวัน

รพิภัทร์  (  Rapipat  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

รพิพัฒน์  (  Rapipat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งดวงตะวัน  

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  

รพีภัสร์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รพีภัทร์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

รพีพัฒน์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งดวงตะวัน 

รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงตะวัน  

รพีพงษ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงตะวัน

รพีกุล  (  Rapeekul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน  

รพีกานต์  (  Rapeekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ