ชื่อที่มีคำว่า วัลย์

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลย์  หรือ วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัลย์  (  Wal , Wan  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

กนาวัลย์  (  Kanawal , Kanawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเครือเถา  ,  เด็กหญิงผู้หญิงผู้เป็นเชื้อสาย 

เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  ,  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย 

ชไมวัลย์  (  Chamaiwal , Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่  

ทิชาวัลย์ (  Tichawal , Tichawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย 

ผกาวัลย์  (  Phakawal  ,  Phakawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้  

ลดาวัลย์  (  Ladawan , Ladawal  )  แปลว่า ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง 

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan  )  แปลว่า  เครือเถาดวงตะวัน

สกาววัลย์  (  Sakaowal  ,  Sakaowan  )  แปลว่า  เครือเถาสะอาด  ,  เครือเถาขาว 

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา ,  เชื้อสาย  

วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก  

วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip , Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา 

วัลยาพร (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ 

วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเครือเถา 

วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเครือเถา 

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา 

จุฑาวัลยา (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา 

ฐิติวัลยา  (  Thitiwanlaya  ,  Titiwanlaya  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งเครือเถา  

ชไมวัลยา  (  Chamaiwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่ 

ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา  

พิมพ์วัลยา  (  Pimwanlaya  )  แปลว่า  แบบเครือเถา  

เพ็ญวัลยา  (  Penwanlaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา 

สุทธิวัลยา  (  Suttiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้หมดจด  

สุรวัลยา  (  Surawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้าหาญ  

วรวัลยา  (  Worrawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ  

อรวัลยา  (  Orrawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ