ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า นิ

        ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า นิ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เทียม  ,  เทียบ  ,  เสมอ  

นิภากุล  (  Nipakul  )  แปลว่า  เสมอสกุล  ,  เสมอด้วยเชื้อสาย

นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ  

นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ 

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ 

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  เสมอด้วยเครื่องประดับ  

นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ผู้หญิงสวยงาม  

นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า    บัวสีขาบ  

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

นิกร  (  Nikorn  )  แปลว่า  พวก  ,  หมู่  

นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  หมู่บ้านใหญ่ , ตำบล 

นิติ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  กฎหมาย  ,  แบบแผน  , ขนบธรรมเนียม 

นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  ตัวอย่างที่นำมาแสดงให้เห็น  

นิธิ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์  

นิธิกุล  (  Nitikul  )   แปลว่า  เชื้อสายแห่งขุมทรัพย์  

นิธิกานต์  (  Nitikan  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์อันเป็นที่รัก 

นิพนธ์  (  Nipon  )  แปลว่า  แต่งหนังสือ  

นิพัทธ์  (  Nipat  )  แปลว่า  เนืองๆ  ,  เสมอ  

นิรันดร  (  Nirandon  )  แปลว่า  ไม่ว่างเว้น  ,  ติดต่อกัน  

นิรันดร์  (  Niran  )  แปลว่า  ไม่ว่างเว้น  ,  ติดต่อกัน  

นิรุตติ์    (  Nirut  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ภาษา  

นิรัติศัย  (  Nirattisai  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์